Kā kļūt par mednieku?

 

Lai kļūtu par mednieku, interesentam ir jāiziet teorētisko apmācību kurss, jānokārto mednieka kandidāta eksāmens un jānokārto praktisko iemaņu pārbaude šautuvē. Ja teorētiskais un praktiskais eksāmens veiksmīgi nokārtots, tad Valsts meža dienests izsniedz mednieka apliecību.

 

Mednieku apmācības kursus ir iespējams iziet daudzviet Latvijā. Informatīvs saraksts ar organizācijām, kuras veic apmācības atrodas Valsts meža dienesta mājas lapā.

 

Pēc mācību kursa apgūšanas mednieka kandidātam ir jākārto teorētisko zināšanu pārbaudes tests. Eksāmenu var kārtot jebkurā no Valsts meža dienesta virsmežniecībām. Ne vēlāk kā piecas dienas pirms eksāmena attiecīgajā virsmežniecībā ir jāiesniedz iesniegums medību eksāmenam un jāsamaksā valsts nodeva par eksāmena kārtošanu. Iesniegumam jāpievieno apmācības kursa izziņas kopija, viena fotogrāfija (3x4 cm) un dokuments, ka samaksāta valsts nodeva (ja tā nav samaksāta Valsts meža dienestā).

 

Mednieku teorētiskajā eksāmenā ir tests ar 60 jautājumiem, un pārbaudījuma kārtošanas maksimālais laiks ir 90 minūtes. Pārbaudījums ir nokārtots, ja ir pieļauts ne vairāk par sešām nepareizām atbildēm.

 

Kad ir nokārtots teorētisko zināšanu tests, tiek kārtota praktisko iemaņu pārbaude šautuvē ar gludstobra medību ieroci. Praktiskais pārbaudījums notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sertificētās šautuvēs. Praktisko iemaņu pārbaudēs atļauts izmantot jebkuru tēmēkli, kas nav aizliegti medības reglamentējošajos normatīvajos aktos, kā arī atļauts ieplecot ieroci pirms mērķa padošanas.

Praktisko iemaņu pārbaudījums ietver šaušanu ar gludstobra medību šaujamieroci pa kustīgu un stāvošu mērķi 35 m distancē un drošības prasību ievērošanu, rīkojoties ar medību ieroci. Pārbaudījums ir nokārtots, ja iegūti vismaz 50 punkti no 100 iespējamiem.

Ja šautuve to var nodrošināt, iespējams izvēlēties praktisko pārbaudījumu, šaujot pa lidojošiem mērķiem (šķīvīšiem). Šādā gadījumā pārbaudījums ir nokārtots, ja trāpīts vismaz 12 mērķiem no 25.

 

Lai kļūtu par medību vadītāju, vispirms jāsaņem mednieka apliecība, un tad Valsts meža dienestā nepieciešams nokārtot medību vadītāja eksāmenu, ko ir tiesības darīt medniekiem ar trīs gadu stāžu. Medību vadītāja eksāmenam var sagatavoties patstāvīgi.

Pirms eksāmena kārtošanas Valsts meža dienesta virsmežniecībai jāiesniedz iesniegumu medību vadītāja eksāmenam (ne vēlāk kā piecas dienas pirms eksāmena), kuram pievieno vienu fotogrāfiju (3x4 cm) un dokumentu, ka valsts nodeva samaksāta. Samaksāt valsts nodevu ir iespējams Valsts meža dienesta virsmežniecībā ar norēķinu karti.

Medību vadītāju teorētiskajā pārbaudījumā ir 60 jautājumu, un pārbaudījuma maksimālais kārtošanas laiks ir 90 minūtes. Pārbaudījums ir nokārtots, ja ir pieļautas ne vairāk par piecām nepareizām atbildēm.

 

Ierodoties uz mednieka eksāmenu, līdzi jāņem apmācības kursa izziņas oriģināls un pase vai ID karte. Savukārt, ierodoties uz medību vadītāja eksāmenu, līdzi jāņem tikai pase vai ID karte.

 

Gan mednieka, gan medību vadītāja eksāmena rezultāti tiek paziņoti uz vietas uzreiz pēc eksāmena. Lai saņemtu mednieka un medību vadītāja apliecību, eksāmena rezultāti ir derīgi trīs gadus pēc eksāmena nokārtošanas. Ja šis termiņš ir pagājis, bet apliecība nav izņemta, tad eksāmens jākārto atkārtoti.

 

Ja mednieks vēlas pirmo reizi iegādāties vītņstobra medību ierocijākārto atsevišķs šaušanas pārbaudījums ar vītņstobra medību ieroci, un medniekam jābūt vismaz 21 gadu vecam. Pirms pārbaudījuma Valsts meža dienesta virsmežniecībā jāiesniedz iesniegums eksāmenam šaušanā ar vītņstobra ieroci un jāsamaksā valsts nodeva.

Pārbaudījums ietver šaušanu ar vītņstobra medību ieroci pa stāvošu un kustīgu mērķi 100 m distancē. Šaujot ieroci drīkst atbalstīt, bet ne nostiprināt. Pārbaudījums ir nokārtots, ja iegūti vismaz 50 punkti no 100 iespējamiem.

 

2018. gadā tika eksaminēti 1048 mednieku un medību vadītāju kandidāti. Izsniegtas, atjaunotas un apmainītas mednieku apliecības 1248 medniekiem.

 

Eksāmenu grafiks, eksāmena jautājumi, iesniegumi un cita noderīga informācija par mednieku eksamināciju ir pieejama šeit.

 

Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta  Preses sekretāre

Informāciju sagatavoja : 

Andra Grava, tālr. 26214264, VMD operatīvā dežurante

Ilgvars Zihmanis Medību daļas vecākais referents

Sīkāka informācija: tālr. 67212776, Valsts meža dienesta Medību daļa

 

Sākotnēji publicēts 13.08.2019.

 • Publicēts:
  13.08.2019

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Pakalpojumi medniekiem
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā