Kā rīkoties, nomedījot lielo plēsēju

Šobrīd tiek veikts lielo plēsēju monitorings, medniekiem pēc vilka vai lūša nomedīšanas vajag rīkoties citādāk, nekā nomedījot citu limitēto medījamo dzīvnieku. Par nomedīšanas faktu operatīvi jāinformē Valsts meža dienests, jānodod paraugi zinātniskajai izpētei un jāiesniedz informācija par medību slodzi.

 

Kā ir jārīkojas medniekam pēc vilka vai lūša nomedīšanas?

Vispirms sastāda aktu par vilka vai lūša nomedīšanu (Medību noteikumu 4. pielikums), kā to nosaka Medību noteikumu 51.8. punkts. Kolektīvajās medībās šo aktu sastāda medību vadītājs, bet individuālajās – pats mednieks. Šis akts ir arī pamats nomedītā vilka vai lūša pārvietošanai (pārnadžiem šo funkciju pilda savilcējs).

Nākamās darba dienas laikā par vilka vai lūša nomedīšanu paziņo Dienestam, norādot nomedīšanas datumu, dzīvnieka dzimumu un vecumu un dzīvnieka nomedīšanas vietu (GPS koordinātes). Valsts meža dienests pārsūta šo informāciju zinātniskajai institūcijai, kura pēc tam sazinās ar mednieku un vienojas par paraugu noņemšanu. Mednieks saglabā nomedīto dzīvnieku līdz eksperta atbraukšanai.

Nepieciešams atcerēties, ka zinātniekiem parauga noņemšanai būs vajadzīgs vilka vai lūša nomedīšanas akts. Apstrādāt medījuma trofeju drīkst tikai tad, kad trofejas īpašnieka rīcībā ir visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina tās iegūšanas likumību. Šie dokumenti jānokārto mēneša laikā pēc nomedīšanas brīža.

Tāpat kā citu limitēto dzīvnieku nomedīšanas gadījumā, arī pēc vilka vai lūša nomedīšanas mednieks aizpilda informāciju par izlietotajām medību atļaujām (Medību noteikumu 3. pielikums) un mēneša laikā iesniedz to Valsts meža dienestā. Vienīgi šoreiz medniekam pēc vilka nomedīšanas papildus vajadzēs aizpildīt un iesniegt Dienestā arī VMD rīkojuma pielikumu “Medību slodze un vilku populācijas tendences”, kas vajadzīgs monitoringa datu vākšanai.

Kaut arī šī nav obligāta prasība, medniekam pēc medību atļaujas saņemšanas būtu ieteicams aizpildīt arī pieteikumu Eiropas Kopienas CITES sertifikāta saņemšanai un iesniegt to Dabas aizsardzības pārvaldei. Kādēļ? Tādēļ, ka CITES sertifikāts nepieciešams, ja vilka vai lūša medību trofeju paredzēts pirkt, piedāvāt pirkšanai, iegādāties komerciāliem nolūkiem, publiski izstādīt komerciālos nolūkos, lietot komerciāliem mērķiem un pārdošanai, uzglabāt pārdošanai, piedāvāt pārdošanai vai transportēt pārdošanai. Ja CITES sertifikāts dotajā brīdī neliekas nepieciešams, vajadzība pēc tā var rasties nākotnē. CITES sertifikāts dod arī iespēju pierādīt vilka vai lūša trofejas izcelsmi.

Ja atrasts beigts vilks vai lūsis, par to nekavējoties vajag ziņot VMD.

Ja ir aizdomas, ka dzīvnieks nobeidzies no infekcijas slimības, par to nekavējoties jāziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam.

Ja vilks vai lūsis notriekts ceļu satiksmes negadījumā, par to ziņo policijai pa tālruni 110. Notriekto dzīvnieku nedrīkst piesavināties. Par sadursmi vēlams informēt arī Valsts meža dienestu (to var izdarīt arī policijas pārstāvis). Tāpat jārīkojas, ja notriektais dzīvnieks vēl ir dzīvs. Ja iespējams, jāsagaida atbildīgo dienestu ierašanās, kas pieņems lēmumu, kā rīkoties ar dzīvnieku

 

Informāciju sagatavoja:

Selva Šulce, tālr. 67210366, VMD Preses sekretāre

Ilgvars Zihmanis Medību daļas vecākais referents, tālr. 67212776,

Sīkāka informācija: tālr. 67212776, Valsts meža dienesta Medību daļa

 

Sākotnēji publicēts 19.07.2019.

  • Publicēts:
    19.07.2019

Darba plāns

  • Uzticības tālrunis
  • KNAB
  • Mizgrauzis
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020