Koku ciršanas apjomi augustā

Valsts meža dienests, administrējot koksnes resursu ieguvi mežā, augustā izsniedzis apliecinājumus saimnieciskās darbības veikšanai 11258 cirsmās.

 

Kopējā cirsmu platība sastāda 16214 hektārus, savukārt meža īpašnieka plānotais izcērtamās koksnes likvīdais apjoms ir ticis norādīts 2 184 233 m3 apmērā. Tai skaitā galvenās izmantošanas cirsmas pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma ir 274, tajās izcērtamā platība sastāda 203 hektārus, bet izcērtamā krāja 46497 m3.

 

Savukārt kailcirtes pēc caurmēra Valsts meža dienests augustā akceptēja 1196 cirsmās ar kopējo platību 955 hektāri un krāju 244 996 m3.

 

2022. gada astoņos mēnešos Valsts meža dienests ir izsniedzis apliecinājumus saimnieciskās darbības veikšanai 81 941 cirsmās, to kopējā platība ir 122 287 hektāri un likvīdā krāja ir 11 015 558 m3. Tai skaitā galvenās cirtes pēc dienesta sanitārā atzinuma sastādīja 2840 cirsmas ar kopējo platību 12211 hektāri un krāju 431 180 m3.

 

Savukārt kopš gada sākuma atļaujas kailcirtēm pēc caurmēra izsniegtas 5543 cirsmās ar kopējo platību 4540 hektāri un krāju 1 114 167 m3.

Koksnes resursu ieguve 2019. – 2022. gadā

 • Publicēts:
  20.09.2022

Darba plāns

 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Datu saņemšana
 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā