Koku ciršanas apjomi jūlijā

Valsts meža dienests administrējot koksnes resursu ieguvi mežā, saņem meža īpašnieku iesniegumus par velmi savā mežā veikt koku ciršanu.​Jūlijā izsniegti apliecinājumi saimnieciskās darbības veikšanai 8149 cirsmās.

 

Kopējā cirsmu platība sastāda 11729 hektārus, savukārt meža īpašnieka plānotais izcērtamās koksnes likvīdais apjoms ir ticis norādīts 1459153 m3 apmērā. Tai skaitā galvenās izmantošanas cirsmas pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma bija 275, tajās izcērtamā platība sastāda 179 hektārus, bet izcērtamā krāja 55018 m3.

 

Savukārt kailcirtes pēc caurmēra Valsts meža dienests jūlijā akceptēja 697 cirsmās ar kopējo platību 595 hektāri un krāju 158497 m3.

 

2022. gada septiņos mēnešos Valsts meža dienests ir izsniedzis apliecinājumus saimnieciskās darbības veikšanai 70709 cirsmās, to kopējā platība ir 106109 hektāri un likvīdā krāja ir 8 538 025 m3. Tai skaitā galvenās cirtes pēc dienesta sanitārā atzinuma sastādīja 2565 cirsmas ar kopējo platību 1988 hektāri un krāju 496340 m3.

 

Savukārt kopš gada sākuma atļaujas kailcirtēm pēc caurmēra izsniegtas 4349 cirsmās ar kopējo platību 3587 hektāri un krāju 827590 m3.

 

Koksnes resursu ieguve 2019. – 2022. gadā

 • Publicēts:
  05.09.2022

Darba plāns

 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Datu saņemšana
 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā