Lūšu medības – no 2021. gada 1. janvāra, limits – 80 dzīvnieku

Valsts meža dienests informē, ka 2020./2021. gada medību sezonā lūšu medības sāksies no 2021. gada 1. janvāra, bet pieļaujamais lūšu nomedīšanas apjoms noteikts 80 (astoņdesmit) dzīvnieku. Lūšu medības turpināsies līdz noteiktā pieļaujamā lūšu nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk par 31. martu.

 

Šajā medību sezonā Valsts meža dienest aizliedzis medīt lūšu mātītes, ar kurām kopā ir iepriekšējā pavasarī dzimuši mazuļi. Tāpat Valsts meža dienests aicina nemedīt lūšus medībās ar dzinējiem bezsniega apstākļos.

 

Lēmums par lūšu medību termiņa saīsināšanu un pieļaujamā nomedīšanas apjoma samazināšanu pieņemts, izvērtējot lietderības apsvērumus, kas izriet no sugas labvēlīgas aizsardzības statusa un medību resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas nodrošināšanas. Vienlaikus Valsts meža dienestam ir tiesības noteikto lūšu nomedīšanas apjomu samazināt vai noteikt medību slodzes samazināšanas iespējas.

 

Par nomedītajiem lūšiem jāziņo

Pirms lūša pārvietošanas no vietas, kur tas ticis nomedīts, tas jānofotografē. Foto faila rekvizītu informācijai jāsatur nomedīšanas datums un GPS koordinātes (zemāk – informācija par fotoattēla pareizu uzņemšanu). Tāpat pirms lūša pārvietošanas jāaizpilda AKTS par vilka vai lūša nomedīšanu (Medību noteikumu 4. pielikums). Kolektīvajās medībās šo aktu sastāda medību vadītājs, bet individuālajās – pats mednieks. Šis akts ir arī pamatojums nomedītā vilka vai lūša pārvietošanai (pārnadžiem šo funkciju pilda savilcējs).

 

Nākamās darba dienas laikā par lūša nomedīšanu jāpaziņo Valsts meža dienestam, nosūtot uz e-pastu medibas@vmd.gov.lv : 1) lūša fotoattēlu (faila informācijā – datums un GPS koordinātes);  2) informāciju par dzīvnieka dzimumu un vecumu; 3) nomedītā lūša īpašnieka mednieka apliecības numuru.

 

Mēneša laikā pēc lūša nomedīšanas medniekam Valsts meža dienestā jānokārto nepieciešamā dokumentācija par lūša ieguvi. Dokumentācijas aizpildes laikā medniekam jāiesniedz arī Valsts meža dienesta rīkojuma pielikums “Medību slodze un lūšu populācijas tendences”, kas vajadzīgs lielo plēsēju monitoringa datu vākšanai.

 

Nomedītais lūsis jāsaglabā līdz paraugu nodošanai LVMI “Silava” speciālā lūšu monitoringa nodrošināšanai. Informāciju par nomedīto lūsi kopā ar mednieka kontaktinformāciju Valsts meža dienests  nosūta LVMI “Silava”, kura pārstāvis pēc tam sazinās ar mednieku. Noņemot paraugus, LVMI “Silava” pārstāvis par to izdara atzīmi AKTĀ par vilka vai lūša nomedīšanu vai arī nosūta šo informāciju VMD.

 

Fotoattēlu uzņemšana

Pirms fotoattēla uzņemšanas aktivizē viedtelefona GPS atrašanās vietas atzīmēšanas funkciju un nedaudz nogaida, citādi GPS koordinātes var nefiksēties vai arī fiksēties ar lielu novirzi. Lai precīzāk noteiktu atrašanās vietu, vēlams aktivizēt arī mobilo datu pieeju. “Android” viedtelefonu īpašnieki var izmantot bezmaksas aplikāciju “NoteCam”, kas fotografēšanas vietas koordinātes uzrāda attēla stūrī. Ja GPS koordinātes foto faila informācijā fiksēt tomēr neizdodas, tās var pievienot ziņojumam arī citādā veidā. Valsts meža dienests lūdz nepārsūtīt fotoattēlus caur aplikāciju “WhatsApp”, jo šādi zūd faila informācijā esošās koordinātes.

 

Selva Šulce, tālr., 67210366, Valsts meža dienesta Preses sekretāre

Sīkāka informācija: tālr. 67212776, VMD Medību daļa

Sākotnēji publicēts 02.12.2020

 • Publicēts:
  02.12.2020

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā