Meža īpašniekam ir svarīga aktuāla meža inventarizācija

Kas ir un kas nav manā mežā? Uz šo jautājumu atbild meža inventarizācija. Meža inventarizācijas galvenais mērķis ir iegūt visa veida informāciju par mežu. Meža likumā ir rakstīts, ka meža īpašniekam ir pienākums savā īpašumā veikt pirmreizēju meža inventarizāciju un vismaz reizi 20 gados veikt atkārtotu meža inventarizāciju.

 

Ir pienācis brīdis, ka visu veikto meža inventarizāciju derīguma termiņš ir beidzies – meža inventarizācijām (gan pirmreizējām, gan atkārtotām), kas ir veiktas pēc 2000. gada 17. marta, derīguma termiņš ir 20 gadi, tas nozīmē, ka 2021. gads ir šo inventarizāciju derīguma pēdējais gads. Inventarizāciju derīgums ir līdz kalendāra gada  beigām, neatkarīgi no datuma, kad inventarizācijas lieta reģistrēta Meža valsts reģistrā.

 

Pastāv iespēja, ka divdesmit gadu laikā mežu ir skārušas vētras, ir lūzuši koki, mežu ir postījis ugunsgrēks vai ir ieviesušies kaitēkļi, iespējams, ka ir stādīts jauns mežs vai ir veikta kāda cirte,  līdz ar to informācija par mežu ir būtiski mainījusies, iespējams ātrāk kā ir  beidzies formālais inventarizācijas termiņš. Tāpēc ir svarīgi raudzīties ne vien uz likumā noteikto termiņu, bet arī uz reālo situāciju mežā. Noteikumi paredz inventarizācijas maksimālo termiņu, taču nav ierobežojumu, kas aizliegtu inventarizāciju veikt jau ātrāk, pirms termiņš beidzies.  Tomēr prakse rāda,  ja īpašnieks mežā neplāno veikt saimniecisko darbību, tad parasti inventarizācija netiek atjaunota  pirms termiņa.

 

Derīga, aktuāla meža inventarizācija ir viens no priekšnosacījumiem, lai savā mežā veiktu plānotu koku ciršanu. Tāpat tā būs nepieciešama, lai varētu veikt atmežošanu vai, lai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto pretendētu uz valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansējumu meža nozares atbalsta pasākumu realizācijā, kā arī, pamatojoties uz informāciju no derīgas meža inventarizācijas, meža īpašniekam ir iespējams saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par īpašumā esošajām jaunaudzēm un saimnieciskās darbības aprobežojumiem.

 

Tomēr meža inventarizācijai ir arī vēl citi mērķi, kas skar ne tikai pašu meža īpašnieku, bet šo informāciju ir ļoti būtiski zināt arī vairākām valsts institūcijām. Gadījumā, ja izcēlies meža ugunsgrēks, lai meža ugunsdzēsēji varētu rīkoties operatīvi, nepieciešamas ziņas par meža infrastruktūru –  kur ir meža ceļi, kur atrodas grāvji un citas ūdens ņemšanas vietas un visa šī informācija ir atrodama meža inventarizācijā. Tāpat aktuāls meža infrastruktūras plāns būs nozīmīgs arī gadījumos, ja mežu apsēduši kaitēkļi. Sava īpašuma meža inventarizācijas veikšana ir arī katra līdzdarbošanās valsts meža politikas veidošanā – kopējās informācijas iegūšanā par visiem mežiem Latvijā.

 

Latvija ir mežiem bagāta valsts un arī meža īpašnieku skaits ir salīdzinoši liels. Meža īpašniekam ir jāapzinās, ka meža īpašums ne tikai dod papildus finansiālos resursus un estētisko baudījumu, bet vienlaicīgi arī uzliek īpašniekam pienākumus.

 

Meža īpašniek! Pārbaudi, vai Tava Meža inventarizācijai nav beidzies termiņš!

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta preses sekretāre

Sākotnēji publicēts 17.09.2021.

 • Publicēts:
  17.09.2021

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā