Meža ugunsapsardzība dabas liegumos – sarežģīts jautājums

Īpaši aizsargājamo teritoriju mežos ugunsdrošības jautājums ir sarežģīts. Speciālisti skaidro, ka lielākais meža ugunsgrēku risks ir tieši īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kur ir ierobežota cilvēka darbība, tas ir nedaudz paradoksāli, bet šajās teritorijās tieši tāpēc, ka nenotiek nekāda saimnieciskā darbība, palielinās mirušās un sausās koksnes daudzums, kā arī kritušie koki bieži ir sakrituši uz ceļiem vai braucamajām joslām.

 

Līdz ar to cilvēka apzinātas bezdarbības dēļ esošā infrastruktūra mežā ir atstāta novārtā. Ja izveidojas kritiska situācija, meža ugunsgrēks, tad meža ugunsdzēsības transportam pa šādām brauktuvēm nav iespējams pārvietoties.

 

Lai izdiskutētu jautājumu,  kā nodrošināt meža ugunsapsardzību īpaši aizsargājamo teritoriju mežos, tikās visas iesaistītās iestādes – Valsts meža dienests, ZM Meža departaments, Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts vides dienests un valsts mežu apsaimniekotājs "Latvijas valsts meži". Diskusijas mērķis bija veidot vienotu izpratni visām institūcijām par ugunsdrošības/ ugunsdzēsības riskiem īpaši aizsargājamo teritoriju mežos un vienotos, kā rīkoties, lai šos riskus mazinātu. Tika meklēti risinājumi kā uzlabot un īstenot meža ugunsdrošības pasākumus īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās. Reāli dabā tika vērtēti arī ugunsdrošības un ugunsdzēsības infrastruktūras objekti un veicamie pasākumi dabas liegumā “Ances purvi un meži”.

 

Jāapzinās, ka teritorijas ar ierobežotu saimniecisko darbību nevar tā vienkārši izņemt no kopējās mežu ugunsapsardzības sistēmas. Tāpēc šajās teritorijās ļoti būtiski ir veikt ugunsdrošības preventīvos pasākumus. Nebūs preventīvo pasākumu, nebūs iespējams nodzēst meža ugunsgrēku.

 

Preventīvo pasākumu plānos iekļautie pasākumi konkrētai vietai ir atbilstoši un nozīmīgi, lai Valsts meža dienests varētu ātri un operatīvi atklāt, ierobežot un likvidēt izcēlušos meža ugunsgrēkus.  Svarīgi ir apzināties, ka situācijā, kad ugunsbīstamības riski mežos, zemo nokrišņu daudzuma dēļ, ir lieli, teritorijās, kur nebūs īstenoti ugunsdrošības preventīvo pasākumu plānā paredzētie norādījumi, saglabāsies ļoti liels risks, ka var izveidoties lielā platībā nekontrolējami meža ugunsgrēki ar visām no tā izrietošajām neprognozējamajām sekām.

 

Lielākajai daļai meža ugunsgrēku, kas ir izcēlušies aizsargājamās teritorijās, ir apgrūtināta piekļuve, kas ļoti sarežģī un kavē meža ugunsgrēka dzēšanas darbu, lai apturētu meža ugunsgrēka izplatību un rada arī papildu apdraudējumus pašiem ugunsdzēsējiem.

 

Diskusijas rezultātā visas ieinteresētās puses nonāca pie slēdziena, ka jāturpina darbs, lai īpaši aizsargājamo teritoriju mežos tiktu rasts labākais risinājums gan ugunsdrošībai, gan dabas vērtību aizsardzībai.

 

Valsts meža dienesta funkcija – uguns apsardzības nodrošināšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, savukārt Dabas aizsardzības pārvaldes pienākums ir ugunsdrošības prasību nodrošināšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

 

Applustošas vietas uz dabiskām brauktuvēm

Applustošas vietas uz dabiskām brauktuvēm

Dabiskas brauktuves esosais platums

Dabiskas brauktuves esosais platums

 

Koku sagazumi

Koku sagazumi

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, VMD Preses sekretāre

Sīkāka informācija: Normunds Jurkāns, tālr. 29181452 , VMD ģenerāldirektora vietnieks

Sākotnēji publicēts 10.08.2020

 • Publicēts:
  10.08.2020

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • KNAB
 • Mizgrauzis
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Lauksaimniecības skaitīšana 2020