Mežu stādīt var arī rudenī

Pēc karstās vasaras ir pienācis rudens un sākusies meža atjaunošanas rudens sezona. Ik gadus valstī kopumā tiek atjaunoti ap 40 tūkst. ha meža. Meža atjaunošanas apjomi pēdējo gadu laikā ir stabili un optimāli, atjaunotās meža platības ir praktiski vienādas ar gadā vienlaidus nocirstajām meža platībām.

 

Šogad līdz septembrim  kopā ir atjaunoti 22,4 tūkst. ha meža, no kuriem aptuveni  puse atjaunoti valsts mežā (11,1 tūkst. ha) un puse pārējo īpašnieku mežā  (11,3 tūkst. ha). Sējot un stādot mežs atjaunots 12,0 tūkst. ha platībā: valsts mežos sējot vai stādot atjaunoti 9,6 tūkst. ha, bet pārējo īpašnieku mežos – 2,4 tūkst. ha.

 

Pēc koku sugām, mežs visvairāk tiek atjaunots ar priedi, egli, bērzu, apsi un baltalksni. 2021. gadā kopā ar skuju kokiem atjaunoti 11,3 tūkst. ha, t. sk., ar egli – 5,7 tūkst. ha (25 %), ar  priedi – 5,6 tūkst ha (25 %), bet kopā ar lapu kokiem  11,1 tūkst. ha. Galvenās lapu koku sugas meža atjaunošanā ir bērzs – 4,8 tūkst. ha (21%), apse- 2,7 tūkst. ha (12%), baltalksnis 2,7 tūkst. ha (12%).

 

Koku sugas, kuras visvairāk izmanto meža atjaunošanā valsts mežos un kuras tiek izmantotas pārējo īpašnieku mežos, ir atšķirīgas. Valsts meži pārsvarā tiek atjaunoti ar  skuju kokiem, savukārt pārējo īpašnieku mežos tradicionālāka ir dabiskā atjaunošana ar lapu kokiem.

 

Neatņemama  un ļoti nozīmīga meža atjaunošanas procesa turpinājums un sastāvdaļa ir jaunaudžu kopšana. Pareizi un savlaicīgi veikta kopšana ir pamats nākotnes mežam. Tā veicina konkrētiem meža augšanas apstākļiem vislabāk piemērotu koku sugu attīstību, palielina nākotnes meža ražību un atstājamo koku vērtību, kas ir atkarīga no stādu vai sēklu ģenētiskajām īpašībām. Pareizi izkopjot jaunaudzes, atstājamiem kokiem ievērojami palielinās augšanas telpa tā samazinot meža audzēšanas cikla ilgumu, respektīvi, vēlamo rezultātu iegūst vidēji par 10-20 gadiem ātrāk (t.i., ja audzi plānots nocirst pēc caurmēra, kad valdošā koku suga sasniegusi galvenās cirtes diametru), un koki ir ar taisniem un resniem stumbriem.

 

Ikgadējie jaunaudžu kopšanas apjomi kopā valstī pārsniedz 60 tūkst. ha gadā. Pateicoties  atbalsta programmai, privāto īpašnieku mežos jaunaudžu kopšanas apjomi ir gandrīz vienādi ar valsts mežos koptajiem apjomiem.

 

Tieši vasaras otrā puse ir vispiemērotākais laiks jaunaudžu kopšanai, tad netiek traucēta putnu ligzdošana un dzīvnieku vairošanās, kā arī nocirsto koku un krūmu atvases neataug strauji. Ir vērts pārbaudīt – tautas ticējums vēsta: ja kokus un krūmus cērt vecā mēnesī, to atvases neataug.

 

Šogad ir koptas jau 16,2 tūkst. ha jaunaudzes, no kurām 8,0 tūkst ha – valsts mežā, 8,2 tūkst. ha pārējos mežos. 

 

Līdz 27. septembrim meža īpašniekiem vēl ir iespēja pieteikties uz valsts un Eiropas Savienības finansējumu jaunaudžu retināšanai atbalsta pasākumā „Ieguldījumi meža platību  paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā”.

 

Meža atjaunošana Latvijā, tūkst. ha

 

Koku sugu īpatsvars meža atjaunošanā visā valstī, %

 

Jaunaudžu kopšana, tūkst. ha

 

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta Preses sekretāre

Sākotnēji publicēts 10.09.2021

 • Publicēts:
  10.09.2021

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā