Mizgrauži tomēr jāuzmana

Šis pavasaris mizgraužiem nepatīk, jo ir salīdzinoši auksts un vējains laiks un patlaban vēl nekur nav aktīva šī kaitēkļa lidošana, bet nedrīkst zaudēt uzmanību, jo vasara tikai sākas.

 

Speciālisti turpina novērot un vērtēt situāciju par mizgrauža savairošanos un lidošanas aktivitāti, savukārt meža īpašnieki tiek lūgti apsekot savas egļu audzes un aizpildīt anketu, lai būtu informācija tieši par svaigi invadētām egļu audzēm, un lai varētu īstenotu rīcības plānu egļu mežaudžu aizsardzībai.

 

Ja ir labvēlīgi laika apstākļi, joprojām pastāv drauds, ka arī 2020. gada sezonā egļu astoņzobu mizgrauzis (Ips typographus) varētu turpināt savairoties, jo pagājušajā gadā šī kaitēkļa populācija palielinājās vairāk kā divas reizes. Sevišķi masveidīga mizgraužu savairošanās bija vērojama Lubānas apkārtnē un Gaujas nacionālajā parkā. Egļu astoņzobu mizgrauzis ir visbīstamākais un agresīvākais egļu audžu kaitēklis

                                  

 

Mizgrauzis Latvijā ir un būs, bet, pie iespējamas šī kaitēkļa masveida savairošanās, īpaši svarīgi ir veikt savlaicīgus tā ierobežošanas pasākumus. Vasaras mēnešos regulāri jāapseko egļu audzes un jānovēro vai neparādās mizgraužu bojājumi. Par mizgraužu invāziju kokā liecina samērā reti, ap 1mm lieli caurumi – ieskrejas. Un, ja pie koka sakņu kakla ir sakrājušies brūni mizas milti, arī tas liecina mizgraužu uzbrukumu kokam.

 

Tāpēc, lai nepieļautu plašu egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās iespēju, nepieciešama precīza informācija par egļu astoņzobu mizgrauža izplatību!

Valsts meža dienests aicina MEŽA ĪPAŠNIEKUS APSEKOT savā īpašumā esošās par 50 gadiem vecākās egļu audzes un aizpildīt  anketu mizgraužu bojājumu uzskaitei.

ANKETU var aizpildīt šeit

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta Preses sekretāre

Sīkāka informācija: Andis Purs, mb. 29170468, VMD Meža un vides aizsardzības daļas vadītājs

 

Sākotnēji publicēts 22.05.2020

 • Publicēts:
  22.05.2020

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • KNAB
 • Mizgrauzis
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā