MK Atzinības raksts un ZM apbalvojumi

Par nozīmīgu ieguldījumu meža nozares attīstībā  Valsts meža dienesta ģenerāldirektoram Andim Krēsliņam piešķirts Ministru kabineta Atzinības raksts, šo apbalvojumu viņam pasniedza zemkopības ministrs Kaspars Gerhards pasākumā, kad Zemkopības ministrija apbalvoja savus labākos un viņu vidū bija arī astoņi no Valsts meža dienesta – Ints Rudzītis, Uldis Frīdenbergs, Romualda Maslova, Ingai Lācīte,  Edgars Veršelo, Juris Neimanis, Ināra Bite, Lauma Matisone.
 

Pirmssvētku piektdienā svinīgā pasākumā Zemkopības ministrijā par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē, zivsaimniecībā un pārtikas aprites nodrošināšanā tika apbalvoti piecdesmit septiņi nozares pārstāvji – lauksaimnieki, eksperti, zinātnieki, mācībspēki un valsts pārvaldes darbinieki. Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards pasniedza Zemkopības ministrijas augstāko apbalvojumu  medaļu “Par centību”, Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu.

 

Ministru kabineta Atzinības rakstu saņēma –

 

Andis Krēsliņš –  Valsts meža dienesta ģenerāldirektors

 

Zemkopības ministrijas medaļu „Par centību” saņēma

 

 • Ints Rudzītis –  Meža resursu reģistra departamenta direktors
 • Uldis Frīdenbergs –  Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežzinis
 • Romualda Maslova –  Dienvidlatgales virsmežniecības virsmežziņa vietniece

 

Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu saņēma

 

 • Inga Lācīte –  Dienvidkurzemes virsmežniecības Saldus nodaļas vecākā mežzine
 • Edgaras Veršelo – Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gaujienas nodaļas vecākais mežzinis
 • Juris Neimanis – Centrālvidzemes virsmežniecības Amatas nodaļas mežzinis
 • Ināra Bite –  Ziemeļkurzemes virsmežniecības pārvaldes sekretāre
 • Lauma Matisone – Ziemeļkurzemes virsmežniecības pārvaldes sekretāre

 

 

SIRSNĪGI SVEICAM KOLĒĢUS !

 

Andis Krēsliņš – Valsts meža dienesta ģenerāldirektors

Ar mežu sirdī un ar sirdi mežā ir tā  būtība, kas Andi Krēsliņu  saista ar mežsaimniecības nozari vairāk kā četrdesmit gadus.  No pašiem pamatiem līdz galvenā Latvijas mežu uzrauga amatam gadskārtu pie gadskārtas krātas zināšanas un iegūta pieredze, saņemot gan nopēlumus, gan uzslavas. Meža cilvēks un mežsaimnieks pēc būtības un pārliecības - Valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Krēsliņš no saknēm līdz galotnei jūt, saprot un pazīst mežu. Vienmēr izcēlies ar savu profesionalitāti, lielajām darba spējām, izcilajām zināšanām, vadītājs ar lielo burtu un pārliecību,  ka galvenais ir cilvēki, kuri strādā Valsts meža dienestā. 

 

Ints Rudzītis –  Meža resursu reģistra departamenta direktors  

Kompetents, zinošs, ar lielām darba spējām apveltīts, atsaucīgs, pozitīvs, asprātīgs tie ir tikai daži no Inta Rudzīša gan kā darbinieka, gan kolēģa  vērtējumiem. Viņa zināšanas, kompetence un ieguldījums Valsts meža dienesta darbībā ir nenovērtējams un kolēģi saka viņam vislielāko paldies par to, ka laikā, kad darbinieki ar viņa zināšanām un prasmēm ir īpaši pieprasīti, augstu un “dārgi” novērtēti, viņš ir palicis uzticīgs Valsts meža dienestam. Kā augsti kvalificēts informācijas tehnoloģiju jomas speciālists, Ints ir devis ļoti lielu ieguldījumu meža resursu uzskaites reģistra izstrādē  Latvijā. Valsts meža dienesta funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai Ints ir izstrādājis, nepārtraukti pilnveidojis  un attīstījis   pirmo Valsts meža dienesta informācijas sistēmu “Mersis”, kura vairāk kā 10 gadus  tika izmantota meža resursu uzskaitē valstī un bija nozīmīga visā meža nozarē. Kopš 2016. gada Ints ir galvenais metodiskais vadītājs jaunās VMD Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izstrādē, ieviešanā un pilnveidē, sniedzot gan praktiskus padomus, gan inovatīvus risinājumus sistēmas darbības uzlabošanā un pilnveidošanā.

 

Uldis Frīdenbergs –  Ziemeļkurzemes virsmežniecības virsmežzinis

Meža nozares profesionālis ar vairāk kā trīsdesmit gadu pieredzi mežsaimniecībā un kolektīva vadīšanā - prasīgs pret sevi un kolēģiem. Savu profesionālismu, pieredzi, spēju operatīvi, strukturēti un  pragmatiski rīkoties ārkārtas situācijā Uldis Frīdenbergs parādīja 2018.gada jūlijā, kad Ziemeļkurzemes virsmežniecības teritorijā Valdgales pagastā izcēlās viens no pēdējos gados lielākajiem meža ugunsgrēkiem. Vienmēr bijis līderis kolektīvā, viņam piemīt izcilas vadītāja prasmes. Ar darbu un savu kolektīva vadīšanas prasmi ir iemantojis autoritāti darbinieku vidū. Ziemeļkurzemes virsmežniecības kolēģi novērtē tādas sava virsmežziņa īpašības kā neatlaidība, apbrīnojama mērķtiecība, centība, rūpība un darba mīlestība. Augstu vērtējama spēja vienlaikus būt saprotošam, stingram un godīgam vadītājam, pie kura virsmežniecībā nodarbinātie var griezties gan pēc profesionāla padoma, gan pēc cilvēciskas palīdzības. Kā virsmežzinis ir spējis sapulcēt kompetentus un zinošus darbiniekus, kas kopā veido profesionāļu komandu.

 

Romualda Maslova –  Dienvidlatgales virsmežniecības virsmežziņa vietniece

Valsts meža dienestā dažādos tā reformu posmos bijusi gan virsmežniecības inženiera, gan arī virsmežziņa vietnieces amatā. Zinoša, profesionāla, godprātīga, mērķtiecīga, atbildīga darbiniece, taisnīga, disciplinēta vadītāja, prasīga gan pret sevi, gan padotajiem. Vairākus gadus viņa nenogurstoši strādā Valsts meža dienesta iekšējās kontroles sistēmas ieviešanā un efektivitātes paaugstināšanā. Iemantojusi kolēģu un padoto cieņu un apbrīnu

Ikviens darbinieks virsmežniecībā var paļauties uz Romualdas atbalstu un palīdzību gan praktiskajā mežsaimniecībā, gan normatīvo aktu prasību skaidrošanā un pielietošanā. Tāpat  ikviens virsmežniecībā zina, ka viņa neizdarības vai kļūdas tiks pamanītas, izanalizētas, labotas un novērstas, lai dienests strādātu nevainojami kopējā valsts pārvaldē. Ikviens dienesta sadarbības partneris var būt drošs, ka Romualdas personā saņems savlaicīgu, izsmeļošu un profesionālu informāciju vai palīdzību.

 

Inga Lācīte –  Dienvidkurzemes virsmežniecības Saldus nodaļas vecākā mežzine

No darba gaitu uzsākšanas pirmās dienas bijusi uzticīga mežziņa profesijai un veltījusi savu enerģiju šim darbam gandrīz trīsdesmit gadus, iemantojot gan kolēģu gan meža īpašnieku cieņu un uzticību. Ar savu darbu un attieksmi Inga ir līderis savā kolektīvā un pamatoti no mežziņa iecelta vecākā mežziņa amatā. Gan parastajos mežsaimnieciskajos jautājumos, gan saspringtos  meža ugunsgrēka gadījumos viņa ļoti operatīvi un profesionāli organizē nodaļas kolēģu darbu.

Ingas darbu raksturo neatlaidība, atbildība, vadības prasmes. Viņa ir izpalīdzīga, saprotoša kolēģe, vienmēr ir gatava diskusijai, gatava sadarboties, atbalstīt, risināt un galvenais -  atrisināt darbam svarīgus jautājumus. Vadītprasme izsaka Ingas būtību, ilggadīgi un sekmīgi, bet galvenais – godprātīgi strādājot Valsts meža dienestā.

 

Edgaras Veršelo – Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gaujienas nodaļas vecākais mežzinis

Valsts meža dienestā strādā vairāk kā divdesmit gadus. Iemantojis cieņu ne tikai savas Gaujienas nodaļas, bet arī visas Ziemeļaustrumu virsmežniecības kolektīvā. Savus amata pienākumus pilda apzinīgi, ar augstu atbildības sajūtu, godprātīgi, neatsakās no papildus uzdevumiem.  Ar padomu un zināšanām palīdz izpildīt sarežģītus darba uzdevumus kolēģiem, prot atrast pareizu pieeju komunicējot ar mežu īpašniekiem.

Smiltenes mežniecības kolektīvs Edgaru raksturo kā ļoti erudītu, izpalīdzīgu kolēģi, ar izteiktām līdera īpašībām. Kolektīvā un saskarsmē ar apmeklētājiem viņš ir atsaucīgs un korekts. Iesaistās nodaļas, mežniecības un virsmežniecības sabiedriskajās aktivitātēs. Allaž optimistisks, ar savu optimismu aizraujot arī apkārtējos.

 

Juris Neimanis – Centrālvidzemes virsmežniecības Amatas nodaļas mežzinis

Mežinieks ar visu sirdi,  jo ne velti viss darba mūžs veltīts mežam un mežsaimniecībai, raksturojams kā augsti profesionāls darbinieks, kurš vienmēr gatavs darīt, un nevis vienkārši darīt, bet darīt atbildīgi, mērķtiecīgi, kvalitatīvi un vienmēr noteiktajā termiņā, atrodot iespējami labāko un piemērotāko risinājumu katram uzdevumam vai situācijai. Juris prot izvērtēt riskus, ir nosvērts, apbrīnojami centīgs un pacietīgs, ar pamatīgām zināšanām un praktiskā darba rūdījumu, prot lieliski saprasties gan ar kolēģiem, gan Līgatnes puses prasīgajiem meža īpašniekiem.

Jura pārziņā, jau daudzus gadus, ir Līgatnes  puses īpašie meži, jo liela daļa mežu atrodas Gaujas nacionālā parka teritorijā un to apsaimniekošana ir sarežģīta, prasa īpašu uzmanību normatīvo aktu piemērošanā un Jurim piemīt apbrīnojama pacietība izprast visu līdz sīkākajām niansēm, salikt un saveidot savus algoritmus, ko pēc tam prasmīgi un vienkārši paskaidrot un izskaidrot meža īpašniekiem.

 

Ināra Bite –  Ziemeļkurzemes virsmežniecības pārvaldes sekretāre

Viss Ināras aktīvais darba mūžs saistīts ar personāla un lietvedības amata pienākumu pildīšanu. Godprātīgi veicot savu daru, ir veicinājusi Valsts meža dienesta tēla veidošanu un uzturēšanu, izpildot savus darba pienākumus, piedalījusies virsmežniecības darbību un personāla problēmu risināšanā.

Ināra ir ļoti atsaucīga kolēģe, kura vienmēr ir izpalīdzoša dažādu jautājumu risināšanā, ar augstu atbildības sajūtu un ar neizsīkstošu pacietību un darba sparu vienmēr gatava palīdzēt Ziemeļkurzemes virsmežniecības darbiniekiem un apmeklētājiem. Labi pārzina un orientējas visos ar darbu saistītajos jautājumos, kas ļauj sekmīgi veikt savus tiešos amata pienākumus, kā arī palīdzēt ar savu padomu citos jautājumos.

 

Lauma Matisone – Ziemeļkurzemes virsmežniecības pārvaldes sekretāre

Mežsaimniecības nozarē sekmīgi un ar labiem panākumiem strādā kopš 1990. gada. Lai gan beigusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju kā ekonomiste – grāmatvede, bet tieši Valsts meža dienestā turpināja izvēlēto ceļu grāmatvedības jomā un visus šos gadus pildīja amata pienākumus, kas ir saistīti ar grāmatvedību un finansēm. Darba gados turpināja sevis pilnveidošanu apmeklējot dažādus kursus, seminārus  par grāmatvedības un finanšu jautājumiem, kā arī pašmācības ceļā apguva ikdienas darba uzlabošanai  nepieciešamās iemaņas.

Laumas aktīvais darba mūžs ir saistīts ar Valsts meža dienestu, viņa ir devusi lielu ieguldījumu Valsts meža dienesta tēla veidošanā un uzturēšanā, kā arī dažādu virsmežniecības darbības problēmu risināšanā. Lauma savus darba pienākumus veic ar lielu atbildības sajūtu, rūpīgi, godprātīgi, centīgi. Viņa labi pārzina un orientējas visos darbam nepieciešamajos normatīvajos aktos un programmatūrās.

`Zemkopibas ministrija - apbalvojumi pasniegti` foto: N. Lauskis

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, VMD Preses sekretāre

 • Publicēts:
  15.11.2019

Darba plāns

 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Datu saņemšana
 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā