Noteikts papildus limits vilku nomedīšanai 2016./2017. gada medību sezonā

Šajā medību sezonā papildus atļauts nomedīt 50 (piecdesmit) vilkus.

 

Sakarā ar vilku populācijas labvēlīgo stāvokli, pamatojoties uz vilku aizsardzības plānu, kā arī izvērtējot  līdz šim nomedīto vilku ietekmi uz populācijas atjaunošanos un zaudējumu risku, ko plēsēju liela koncentrācija un uzvedības izmaiņas rada lauksaimniecībai, Valsts meža dienests 2016./2017. gada medību sezonā palielina pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu par 50 (piecdesmit) dzīvniekiem. Līdz ar to šajā medību sezonā kopējais pieļaujamais vilku nomedīšanas skaits ir 300 dzīvnieku. Vilkus drīkst medīt no 15. jūlija līdz noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk par 31. martu.

 

Valsts meža dienests katru gadu nosaka limitēto medījamo sugu dzīvnieku pieļaujamo nomedīšanas apjomu medību platībās. Tas tiek darīts ar tādu aprēķinu, lai tiktu nodrošināta limitēto medījamo dzīvnieku sugu populācijas genofonda saglabāšana un lai ierobežotu limitēto medījamo dzīvnieku radītos postījumus lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Šis lielākais pieļaujamais nomedījamo dzīvnieku skaits tiek noteikts pamatojoties uz medījamo dzīvnieku populācijas stāvokļa novērtēšanas datiem. 

 

Vairākas Latvijā medījamo lielo plēsēju sugas, kuru medīšanas intensitāte un vietējie vides apstākļi pilnībā nodrošina populāciju atjaunošanos vai pat pieaugumu, Eiropas valstu vai globālā mērogā ir apdraudētas un tādēļ iekļautas aizsargājamo sugu sarakstos. Šo sugu aizsardzību nosaka Latvijā ratificētas starptautiskās konvencijas un Eiropas Savienības valstu likumdošana. Taču minētie starptautiskie dokumenti pieļauj ar vietējiem apstākļiem saistītas atkāpes no vispārējām prasībām, ja vien vietējo specifiku pamato ar konkrētiem regulāri ievāktiem datiem. Monitoringa mērķis ir sistemātiski iegūt datus par starptautiski apdraudētu, bet lokāli plaši izplatītu sugu populāciju stāvokli saistībā ar pieļaujamām izmantošanas normām un noteikt, vai populācijas sekmīgi atjaunojas pie dotās medību slodzes. Lai vilkiem un arī lūšiem noteiktu pieļaujamo nomedīšanas apjomu konkrētajā medību sezonā, tiek izmantoti monitoringa dati.

 

Lielākais pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms /limits/ pēdējās 7 medību sezonās:

2009./2010.  gada medību sezonā atļauts nomedīt 180 vilkus, nomedīti 175;

2010./2011. gada medību sezonā atļauts nomedīt 140 vilkus, nomedīti 139;

2011./2012. gada medību sezonā  atļauts nomedīt 200 vilkus, nomedīti 201;

2012./2013. gada medību sezonā atļauts nomedīt 250 vilkus, nomedīti 247;

2013./2014. gada medību sezonā atļauts nomedīt 300 vilkus, nomedīti 292;

2014./2015. gada medību sezonā atļauts nomedīt 300 vilkus, nomedīti 267

2015./2016. gada medību sezonā atļauts nomedīt 275 vilkus, nomedīti 275

 

 

Informāciju sagatavoja – Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta Preses sekretāre

Sīkāka informācija – Valters Lūsis, tālr. 67212776, VMD Medību vadītājs

 Sākotnēji publicēts 10.02.2017.

 • Publicēts:
  10.02.2017

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • KNAB
 • Mizgrauzis
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Lauksaimniecības skaitīšana 2020