Noteikumi – Mežam nodarītie zaudējumi

Ar 24. decembri stājušies spēkā MK noteikumi Nr.774  “Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība”, kur precizēti un definēti kādi ir veiktās  darbības kritēriji, kas norāda vai mežam ir nodarīti zaudējumi un vai ir jāveic šo zaudējumu aprēķins.

Noteikumos paredzētā mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība ir piemērojama tiem pārkāpumiem, kas izdarīti, sākot ar 24.12.2020., jo noteikumiem nav atpakaļejoša spēka.

 

Mežam ir nodarīti zaudējumi, ja mežaudze, kurā valdošās koku sugas vecums ir vismaz 20 gadu, ir bojāta vairāk nekā 0,20 hektāru lielā platībā vai, ja bojātā mežaudze ir aizsargājamajā teritorijā, tad bojātā platībā, kas ir lielāka par 0,10 hektāru. Mežaudze atzīstama par iznīcinātu tādos gadījumos, kad mežaudzes vai tās daļas šķērslaukums vai koku skaits ir samazināts zem kritiskā šķērslaukuma vai koku skaits samazināts vairāk nekā par 20 procentiem  platībā, kas ir lielāka par 0,20 hektāriem vai aizsargātā mežaudzē vairāk nekā 0,10 hektāru lielā platībā.

 

Mežam ir nodarīti zaudējumi, ja vairāk nekā par 10 procentiem ir pārsniegts atļautais koku ciršanas apjoms aizsargātā mežaudzē, kurā ir noteikti koku ciršanas ierobežojumi, kas atļauj izcirst tikai daļu no koksnes krājas, vai ir noteikts konkrēts koku nociršanas apjoms un arī gadījumos, kad koki ir cirsti aizsargātā mežaudzē, kurā ir aizliegta mežsaimnieciskā darbība, vai faktiskās situācijas dēļ mežaudzē nav atļauta augošu koku nociršana.

 

Mežam nodarītos zaudējumus aprēķina meža platībai, kurā prettiesiskas darbības dēļ ir pārkāptas normatīvajos aktos noteiktās meža apsaimniekošanas un izmantošanas prasības.

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta Preses sekretāre

Sīkāka informācija: Līga Menģele-Stillere, tālr. 26597224, Juridiskās daļas vadītāja

Sākotnēji publicēts 29.12.2020

 • Publicēts:
  29.12.2020

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā