Pērn kopējais pārkāpumu skaits mežā samazinājies

Pagājušajā gadā Valsts meža dienests ir fiksējis mazāk pārkāpumu, kas saistīti ar meža apsaimniekošanu. Pavisam 2018. gadā konstatēti 779 meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi, bet tas ir mazāk nekā 2017. gadā, kad konstatēto pārkāpumu skaits bija 796.

 

Valsts meža dienesta kompetencē ietilpst meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība, tai skaitā šo normatīvo aktu pārkāpumu konstatēšana, sastādot attiecīgu protokolu un veicot citas darbības.

1.Attēls. Pārkāpumu skaita dinamika

 

No visu 2018. gadā konstatēto pārkāpumu skaita lielāko daļu sastāda augošu koku patvaļīgas ciršanas gadījumi – 420, kas ir par 75 gadījumiem mazāk nekā 2017. gadā. 2018. gadā patvaļīgi izcirsta koksne gandrīz 10 194,45 kubikmetru apmērā.

 

Patvaļīgi koku ciršanas gadījumi visvairāk konstatēti Dienvidlatgales virsmežniecības teritorijā – 73, tālāk seko Ziemeļkurzemes virsmežniecība - 62 gadījumi, Austrumlatgales virsmežniecības teritorijā – 56 gadījumi, Zemgales virsmežniecības teritorijā – 52 gadījumi un Dienvidkurzemes virsmežniecības teritorijā – 41 gadījums.

 

Normatīvie akti pieejami šeit

 

 

Valsts meža dienests aicina meža īpašniekus ievērot meža apsaimniekošanu, izmantošanu un medības regulējošo normatīvo aktu prasības.  

 

Informāciju sagatavoja: 

Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta  Preses sekretāre

Andra Grava, tālr. 26214264,VMD operatīvā dežurante

 

Sākotnēji publicēts 18.07.2019.

 • Publicēts:
  18.07.2019

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā