Pērn kopējais pārkāpumu skaits mežā samazinājies

Pagājušajā gadā ir samazinājies meža apsaimniekošanā konstatēto pārkāpumu skaits. Pavisam 2020.gadā konstatēti 606 meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi, tas ir mazāk kā iepriekšējā gadā, kad konstatēto pārkāpumu skaits bija 731  un samazinājies arī kopējais administratīvo pārkāpumu  skaits.

 

No visu 2020. gadā konstatēto pārkāpumu skaita  lielāko daļu sastāda augošu koku patvaļīgas ciršanas gadījumi – 289 jeb 47,7%  no kopējā skaita,  kas ir par 67 gadījumiem mazāk nekā 2019. gadā. Koku patvaļīgas ciršanas gadījumos nelikumīgi izcirsta koksne 7 728 m3 apjomā, nodarot videi kaitējumu,  kas aprēķināti kā mežam nodarītie zaudējumi, 424 761 euro apmērā.

 

Kopumā konstatēto meža apsaimniekošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu rezultātā 2020.gadā meža videi nodarīts kaitējums 903 042 euro apmērā. Tajā skaitā, meža neatļautas atmežošanas rezultātā nodarītie zaudējumi bija 298 791 euro jeb 33,1%,  nelikumīgu medību un medību noteikumu pārkāpumu rezultātā radīti zaudējumi 96 320 euro jeb 10,7% apmērā, meža ugunsgrēku gadījumos – 78 652 euro apmērā jeb 8,7% un meža apsaimniekošanas un izmantošanas noteikumu pārkāpumu rezultātā – kaitējums 4 518 euro jeb 0,5%.

 

2020. gadā kopējais konstatētais administratīvo pārkāpumu skaits ir 355, no tiem vislielākā daļa ir medību noteikumu pārkāpumi un nelikumīgu medību gadījumi – 118 jeb 33,2%. Par konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem meža apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvo aktu ievērošanā Dienesta amatpersonas 228 gadījumos pieņēma lēmumu par administratīvā naudas soda uzlikšanu par kopējo summu 27 730 euro apmērā, 23 gadījumos par izdarītajiem administratīvajiem pārkāpumiem ir izteikti brīdinājumi par pārkāpuma novēršanu, 26 gadījumos izteikti mutvārdu aizrādījumi, bet 64 gadījumos pieņemti lēmumi par lietvedības izbeigšanu.

Normatīvie akti pieejami šeit

 

Dienesta kompetencē ietilpst meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība, tai skaitā, šo normatīvo aktu pārkāpumu konstatēšana, noformējot protokolu par pārkāpumu, pieņemot lēmumu par administratīvā pārkāpuma lietas uzsākšanu un citas nepieciešamās procesuālās darbības. Par meža apsaimniekošanu un izmantošanu regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu vainīgajām personām tiek piemēroti administratīvie sodi vai arī tās tiek sauktas pie kriminālatbildības. Gadījumos, kad pārkāpumu rezultātā ir nodarīti zaudējumi meža videi vai medību resursiem, tie tiek piedzīti tiesas ceļā.

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta  Preses sekretāre

Sākotnēji publicēts 04.06.2021.

 • Publicēts:
  04.06.2021

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā