Privāto mežu īpašniekus aicina aizpildīt aptauju

Uzsākta privāto meža īpašnieku vajadzību izpēte par nepieciešamajiem atbalsta veidiem dabas vērtību saglabāšanai privātajos mežos. Mežu īpašniekus aicina aizpildīt aptauju.

 

Aptaujā aicina piedalīties mežu īpašniekus, kuru mežs atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, un tos, kuru mežos sastopami ES  nozīmes biotopi. Aptaujā ir jautājumi par kompensācijām saistībā ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem, motivējošiem pasākumiem un nepieciešamo atbalstu dabas vērtību saglabāšanai un par līdzšinējo meža apsaimniekošanas praksi. Jautājumu loks ietver arī attieksmi pret saimnieciskās darbības ierobežojumiem un mežā sastopamajām dabas vērtībām.

 

Anketu aicinās aizpildīt gan Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Meža konsultāciju pakalpojumu centra konsultanti, gan arī tā ir pieejama aizpildīšanai tiešsaistē ej.uz/AptaujaMezi.

 

Aptauju rīko LLKC, savukārt datu apstrādi un analīzi veiks Vidzemes Augstskola. Iegūto informāciju izmantos, lai piedāvātu risinājumus dabas vērtību saglabāšanai privātajās zemēs, pilnveidotu kompensāciju mehānismus, attīstītu ilgtspējīgu mežu un zālāju apsaimniekošanas sistēmu, kā arī  izstrādātu un praksē pārbaudītu brīvprātīgus, līgumiskās attiecībās balstītus mehānismus dabas vērtību saglabāšanai privātajās zemēs.

 

Viedokļa noskaidrošana ilgs līdz 2021. gada decembra beigām. Rezultātus izvērtēs un publicēs 2022. gadā projekta “LatViaNature” mājaslapā.

Vairāk informācijas pieejams LLKC tīmekļvietnē new.llkc.lv.

 

Informāciju sagatavoja: VMD sabiedrisko attiecību speciāliste Vineta Vilcāne,29386203

Sākotnēji publicēts 18.08.2021.

 • Publicēts:
  18.08.2021

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā