Sabiedriskā apspriešana par ES Kokmateriālu regulā paredzēto produktu klāstu

Līdz 2018. gada 24. aprīlim Eiropas Komisija visas ieinteresētās puses aicina piedalīties sabiedriskajā apspriešanā par iespējamiem grozījumiem, ko vajadzētu veikt ES Kokmateriālu regulā iekļauto izstrādājumu sarakstā.

 

Sabiedriskā apspriešana ir daļa no ietekmes novērtējuma, kuru veic Eiropas Komisija, lai analizētu iespējamos grozījumu variantus. Grozījumi aptverto izstrādājumu klāstā tiek apsvērti tādēļ, ka, lai arī liela daļa kokmateriālu tiek regulēti jau šobrīd, tomēr ne visi koka produkti ir iekļauti sarakstā, kas teorētiski var negatīvi ietekmēt gan nelegālas mežistrādes mazināšanos pasaulē, gan kropļot koka izstrādājumu tirgu. Šobrīd ES Kokmateriālu regula neaptver tādus produktus, kā, piemēram, koka krēsli, iespieddarbi, kokogles. Sabiedriskās apspriešanas anketa ir veidota balstoties uz trīs galvenajiem iespējamiem attīstības scenārijiem: produktu klāsts paliek nemainīgs; tiek pievienoti atsevišķi produkti; tiek pievienoti visi produkti, kuros ir izmantots koks.

 

Sabiedriskajā apspriešanā aicinātas piedalīties visas ieinteresētās puses, tostarp, tirgus dalībnieki un tirgotāji, uzņēmumi, kurus, iespējams, skartu produktu klāsta grozījumi, kā arī kokrūpniecības nozare un attiecīgās profesionālās organizācijas, dalībvalstu iestādes, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kokmateriālus ražojošās, ārpus ES, valstis, kā arī citas ieinteresētās personas.

 

Sīkāka informācija un sabiedriskās apspriešanas anketa atrodama šeit:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_lv

 

 

Informāciju sagatavoja: Stella Boķe, tālr. 26559802, VMD Kontroles un uzraudzības daļas vecākā eksperte

Sākotnēji publicēts 02.03.2018.

  • Publicēts:
    02.03.2018

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • Vizuālo elementu ansamblis
  • valsts ir internetā
  • Laba servisa kampaņa
  • Ziņo KNAB
  • E-adrese