Sadarbība ar Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldi, organizējot kopīgas mācības reģionos

Valsts meža dienesta virsmežniecību speciālisti piedalās Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (turpmāk - ENAP) organizētajos semināros Latvijas reģionos. Ir notikuši divi semināri - Rīgā un Dundagā, kuros piedalījušies gan VMD nodarbinātie - mežziņi, vecākie mežziņi, vecākie inspektori juridiskajos jautājumos un virsmežziņu vietnieki, gan ENAP  Rīgas, Zemgales un Kurzemes reģiona nodarbinātie, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, kas vērsti pret vidi, tai skaitā nelikumīgām darbībām mežā – zādzībām, izkrāpšanām un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsti pret īpašumu, gan A/s Latvijas valsts meži pārstāvji. Februārī un martā ir plānoti semināri Valmierā un Līvānos, aptverot Vidzemes un Latgales reģionu.

Semināra –apmācību mērķis  ir panākt vienotu izpratni par noziedzīgu nodarījumu, tā klasificēšanu, vienotu rīcību un institūciju sadarbību pārkāpuma konstatēšanas gadījumos. Ņemot vērā katras institūcijas darba specifiku un nodarbināto profesionālās zināšanas un iemaņas, ir svarīgi minētās kompetences apvienot efektīvākai rīcībai pārkāpuma  konstatēšanas un atklāšanas gadījumos. Seminārā Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieka vietniece Ilze Sokolovska vērš uzmanību dabas un meža aizsardzībai krimināltiesību izpratnē, skaidrojot izmeklēšanas stadijas un priekšnosacījumus atbildības likuma priekšā kvalificēšanas niansēs, kā arī rosina diskusiju, modelējot dažādas situācijas un to iespējamos risinājumus un attīstības gaitu. Semināros tiek analizēti un pārrunāti  konkrēti gadījumi, kas ir piekritīgi konkrētajam reģionam, analizētas situācijas un tiesu prakse. Visā semināra laikā klātesošās Valsts policijas amatpersonas, tostarp Valsts meža dienesta un “Latvijas Valsts meži” speciālisti aktīvi iesaistījās diskusijās un dalījās pieredzē – gan veiksmes stāstos, gan arī akcentējot nianses, kuras uzlabot, lai noziegums tiktu atklāts ātrāk un vainīgās personas sauktas pie atbildības.

Pēc  Valsts Policijas sniegtās informācijas 2017. gadā Valsts policijā ierosināti 364 kriminālprocesi – ņemot vērā specifiku, daudzos no tiem izmeklēšana turpinās, savukārt teju ceturtā daļa nodota kriminālvajāšanā.  

Informāciju sagatavoja: Solvita Mūrniece, tālr. 67228390, VMD Meža resursu pārvaldības departaments

Sīkāka informācija: Andis Bušmanis, tālr. 67222290, VMD Juridiskā daļa

Sākotnēji publicēts 05.02.2018

  • Publicēts:
    05.02.2018

Darba plāns

  • Uzticības tālrunis
  • KNAB
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā