Sākas vilku medību sezona

Medību noteikumos ir teikts, ka vilku medību sezona sākas 15. jūlijā. Valsts meža dienests ir noteicis 2021./2022. gada medību sezonā pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 280 dzīvnieku apmērā. Tik pat liels nomedījamo dzīvnieku skaits bijis pēdējās četrās medību sezonās, kas tas ticis izpildīts pilnā apmērā jau pirms noteiktā vilku medību termiņa beigām. Vilku medību sezonas ilgums ir līdz noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk kā līdz nākamā gada 31. martam.

 

Valsts meža dienesta rīcībā ir vairāk kā 20 gadus apkopota un analizēta informācija par vilku populāciju, kas ļauj objektīvi novērtēt izmaiņas un tendences vilku populācijā gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Dati par vilku izplatību, populācijas dinamiku, demogrāfisko un radniecības struktūru, ģenētiskās daudzveidības stāvokli, savvaļas pārnadžu populāciju stāvokli, uzbrukumu biežumu mājlopiem, iepriekšējā gada limita izpildi un medību slodzi  ļauj pamatoti secināt, ka vilku populācijas stāvoklis ir labvēlīgs un stabils, un medību ietekmē vilku populācijas pasliktināšanās pazīmes nav konstatējamas.

 

Iepriekšējo gadu dati  liecina, ka vilku populācija medību ietekmē zaudēto īpatņu apjomu ne tikai sekmīgi kompensē, bet arī nodrošina nelielu populācijas apjoma pieaugumu.

 

Pēdējos gadus katru gadu vilki ir uzbrukuši gan mājlopiem, gan mājdzīvniekiem, nodarot finansiālus zaudējumus īpašniekiem, tāpēc Valsts meža dienests aicina iedzīvotājus ziņot par lielo plēsēju uzbrukumiem mājlopiem, jo uzbrukums, par kuru ticis ziņots, tiek oficiāli atzīts par notikušu un kalpo par pamatu lielo plēsēju nomedīšanas apjoma noteikšanai. Šogad Valsts meža dienests ir saņēmis 13 ziņas par  vilku uzbrukumiem.

 

Vilku medības veicina vilku populācijas labvēlīga aizsardzības stāvokļa saglabāšanu un uzturēšanu, nodrošinot vilka, kā vienota un funkcionāla dzīvas dabas komponenta, klātbūtni cilvēka apdzīvotās un apsaimniekotās ainavās, palīdzot sabiedrībai sadzīvot ar vilku populāciju un līdzpastāvēt  kopā ar to.

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta Preses sekretāre

Sākotnēji publicēts 13.07.2021.

 • Publicēts:
  13.07.2021

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā