Saulgriežos mežā jābūt uzmanīgiem ar uguni

Saulgriežos mežā jābūt uzmanīgiem ar uguni

Valsts meža dienests, atgādina – vasaras saulgriežos jābūt uzmanīgiem mežā gan ar uguni, gan ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem!

 

Ugunskurus mežā drīkst ierīkot tikai tam paredzētās un īpaši iekārtotās vietās. Nekādā gadījumā nedrīkst kurināt uguni uz kūdras augsnēm. Nekurināt ugunskuru uz zemsedzes, bet tikai uz minerālaugsnes laukuma, kas ir attīrīts no augiem.

 

Pēc uguns dedzināšanas, ugunskura vieta jānodzēš ar ūdeni, smiltīm vai smalku granti. Atstāt ugunskura vietu drīkst tikai tad, kad tas vairs pilnīgi nemaz nekūp.

 

Atpūtas laikā radušies atkritumi jāņem līdzi vai jāatstāj atpūtas vietā tam paredzētajās atkritumu urnās. Arī nevērīgi izmesti atkritumi var kļūt par cēloni ugunsnelaimei.

 

Ikvienam meža apmeklētājām jāatceras, ka nekādā gadījumā nemest zemē degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus, nedrīkst atstāt ugunskurus bez uzraudzības un dedzināt atkritumus, kā arī nedrīkst braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem.

 

Ja mežs aizdegas ugunskura kurināšanas rezultātā, uzreiz jāmēģina to nodzēst, sitot liesmas ar zariem vai segu. Sitieni jāveic slīpi izdegušā laukuma virzienā.

 

Ja uguni mežā nodzēst nav iespējams, nekavējoties jābrīdina citi un steidzīgi jāatstāj ugunsgrēka vieta. Perpendikulāri uguns izplatīšanās virzienam jādodas uz ceļu, meža stigu, lauku vai ūdenskrātuves krastu.

 

Valsts meža dienests aicina ierīkot ugunskurus tikai tam speciāli paredzētās vietās!

 

Neatstāj uguni vienu!

 

Pārliecinies, ka uguns ir pilnībā nodzisusi!

 

Attēls: I.Zihmanis

 

 

 

Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta  Preses sekretāre

Informāciju sagatavoja : Andra Grava, tālr. 29369989, VMD operatīvā dežurante

 

Sākotnēji publicēts: 21.06.2019

 • Publicēts:
  21.06.2019

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā