Seminārs meža inventarizācijas procesa dalībniekiem

Valsts meža dienestā tiek rīkots seminārs meža inventarizācijas veicējiem, meža inventarizācijas veicēju sertificētājiem un lielajiem meža īpašniekiem, lai vienādotu izpratni par normatīvo aktu interpretāciju, kā arī nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu starp Valsts meža dienesta struktūrvienībām, meža inventarizācijas veicējiem, meža inventarizācijas veicēju sertificētājiem un meža īpašniekiem.

 

Semināra dalībnieki tiks informēti par apkopotajiem datiem par meža inventarizāciju atteikumiem 2019. gada trīs ceturkšņos un par  iemesliem, kāpēc ir šie atteikumi. Speciālisti dalīsies pieredzē par meža inventarizācijas datu neatbilstību novēršanu , ko atklājušas sertifikācijas institūcijas. Tiks pārrunāti jautājumi par ieaudzēšanu meža inventarizācijas procesā un  analizēti dati par Valsts zemes dienesta datu bāzē reģistrēto zemes vienību mērniecības datu neatbilstību, kā arī būs jaunākā informācija par paziņojumiem par zemes lietošanas veida izmaiņām.

 

Meža inventarizācija ir informācijas iegūšana par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm konkrētā meža īpašumā un iegūtās informācijas dokumentēšana.

 

Informācija par meža inventarizācijas veikšanu atrodama šeit

 

Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā nodrošina pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniedz Valsts meža dienestam, kā arī vismaz reizi 20 gados, un normatīvajos aktos noteiktajos citos gadījumos, veic atkārtotu meža inventarizāciju, tas ir noteikts Meža likuma 29. pantā.

 

No 2015. gada 1. janvāra meža inventarizācijas darbus ir tiesīgas veikt tikai sertificētas personas. Sertifikātus meža inventarizācijas darbu veikšanai fiziskām personām izsniedz atbilstības novērtēšanas institūcijas.

 

Sertificēto meža inventarizācijas veicēju saraksts redzams šeit

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, VMD Preses sekretārs

Sīkāka informācija: Daiga Breiere, tālr. 67212139, VMD Mežsaimniecības daļa

 

Sākotnēji publicēts 07.11.2019.

 • Publicēts:
  07.11.2019

Darba plāns

 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Datu saņemšana
 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā