Starptautiskā meža diena

21. marts ir Starptautiskā meža diena, tā ar dažādiem pasākumiem tiek atzīmēta visā pasaulē. Šīs dienas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību mežu nozīmīgumam un iespējām, ko tas var sniegt šodienas un rītdienas paaudžu vajadzību apmierināšanai, veicināt izpratni, cik svarīgi ir mežs un koki mūsu dzīvē, kā arī pievērst uzmanību sasāpējušiem jautājumiem, piemēram, pārmērīgai tropisko mežu izciršanai.

 

Katru gadu Starptautiskajai meža dienai ir sava tēma, šogad tā ir  Mežs un enerģija. Meža dienas iedibinātāji, Apvienoto nāciju organizācija, strādā ar valstu valdībām, sabiedriskajām organizācijām un sabiedrību kopumā, lai veicinātu gan vietējās, gan globālās aktivitātes. Starptautiskās meža dienas aktivitātes citās valstīs mēdz būt: koku stādīšanas kampaņas, foto izstādes, kas attēlo mežus un kokus, infografikas, video, jaunumi un ziņas, izmantojot sociālos un citus medijus.

 

Ideja par Starptautiskās meža dienas izveidošanu radās 2011. gadā, kas bija izsludināts kā Starptautiskais meža gads un tā uzdevums bija  palielināt sabiedrības izpratni par meža svarīgo ekoloģisko, ekonomisko un sociālo funkciju. Organizētie pasākumi notika visu gada garumā un sniedza izglītojošu informāciju par to, kā cilvēki var veicināt ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu. Tajā laikā arī radās doma par šādas vispasaules meža dienas nepieciešamību. Un tā 2012. gadā ar ANO Ģenerālās asamblejas rezolūciju 21. marts tika izsludināts par Starptautisko meža dienu, ar mērķi palielināt vispārējo informētību par meža nozīmību un iespējām, ko tas var sniegt visas cilvēces vajadzību apmierināšanai.

 

Kopš tā laika pasaulē katru gadu ar dažādiem pasākumiem tiek atzīmēta Starptautiskā meža diena. Daudzu iemeslu dēļ mežu kopējais stāvoklis ir svarīgs visiem  uz zemes, jo 80% no visas sauszemes bioloģiskās daudzveidības dzīvo mežos, un katru gadu daudz sugas  izmiris pārmērīgas mežu izciršanas rezultātā. Protams, meži arī spēlē būtisku lomu klimata pārmaiņās, jo atmežošana rezultātā rodas 12-18 procenti no pasaules oglekļa emisijas un tas savukārt paātrina globālo sasilšanu. Bet mežs pats par sevi nodrošina pārtiku, šķiedrvielas, ūdens resursus aptuveni 1,6 miljardiem pasaules iedzīvotāju, jo īpaši nabadzīgākajiem iedzīvotājiem. Lai par šīm problēmām aizdomātos visā sabiedrībā kopumā, valstis tiek mudinātas šīs dienas ietvaros veikt vietēja, nacionāla un starptautiska līmeņa pasākumus, kā, piemēram, koku stādīšanas talkas, dažādas akcijas u.tml.

 

Pie mums, Latvijā, Meža dienu tradīcijas aizsākums ir meklējams jau 1928. gadā. Pirmo Meža dienu idejas autors un aizsācējs bija Varakļānu mežzinis Pēteris Purviņš. 1928. gada sākumā Meža darbinieku biedrības Varakļānu nodaļas valdes sēdē Pēteris Purviņš ierosināja, ka jārīko Meža dienas un valde atbalstīja šo ierosinājumu, tā tika pieņemts lēmums par Meža dienu rīkošanu Varakļānos. Pirmajā pasākumā tika ierīkots pilsētas bulvāris un sagatavoti stādījumi pilsētas parkam. Sākot ar 1929. gadu Meža dienu pasākumi izvērtās plašumā. Un tā Meža dienas, ar nelielu pārtraukumu, ir notikušas katru gadu, arī padomju laikā, kad tās tika dēvētas par Meža un dārzu dienām. Mūsdienās Meža dienu pasākumi notiek katru pavasari un pa visu valsti parasti ilgst no marta sākuma līdz pat maija beigām, tas pārsvarā ir atkarīgs no laika apstākļiem. Arī šogad Valsts meža dienesta teritoriālajās struktūrvienībās ir saplānoti vairāk kā simts Meža dienu 2017 pasākumi, Meža dienu devīze – “Kopā nākotnes mežam!”.

 

Bet tieši šodien, Starptautiskajā meža dienā, LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centra Dienvidkurzemes nodaļa organizē pasākumu – "Es un mežs!", Aizputes novada Cīravas pagasta Dzērves pamatskolā. Bērni darbosies vairākās radošās darbnīcās, kurās caur spēlēm, uzdevumiem, jautājumiem un krustvārdu mīklām iepazīs mežu un tajā notiekošos procesus, kā arī dzīvniekus, putnus, ogas un sēnes. Tiks izgatavoti un izvietoti putnu būrīši. 

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, VMD Preses sekretāre

 

 Sākotnēji publicēts 21.03.2017.

 • Publicēts:
  21.03.2017

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • KNAB
 • Mizgrauzis
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Lauksaimniecības skaitīšana 2020