Studentu prakse Valsts meža dienestā

Meža fakultātes 4.kursa studenti 2019./2020 mācību gadu uzsāk ar praksi Valsts meža dienestā. Šoruden vairāk kā 50 Meža fakultātes mežzinātnes un mežinženieru bakalauru studijas programmas topošie speciālisti dosies praksē uz Valsts meža dienesta virsmežniecībām, lai uzzinātu, kas ir Valsts meža dienests un iepazīstinātu ar tā funkcijām. Jaunajiem speciālistiem tiek piedāvāta iespēja izvēlēties prakses vietu, ņemot vērā viņu dzīves vietu.

Prakses programmas mežzinātnes un mežinženieru studentiem atšķiras. Pirmkārt ir atšķirīgs prakses ilgums – mežzinātnes studentiem tā ir viena nedēļa, savukārt mežinženieru specialitātes studentiem tās ir trīs nedēļas. Mežinženieru prakses ilgums ir garāks, jo tiek atvēlēts vairāk laika praktiskajām nodarbībām.

Abu studiju programmu studenti praksi iesāks, ierodoties Valsts meža dienesta Centrālajā administrācijā, kur viņiem Valsts meža dienesta vadošie speciālisti izstāstīts par meža nozari, un Valsts meža dienesta struktūru, funkcijām un uzdevumiem, par informācijas sistēmu – Meža valsts reģistrs, par meža apsaimniekošanas un izmantošanas uzraudzību, kā arī par meža un vides aizsardzību un mikroliegumu veidošanas procesu meža zemēs un meža uguns apsardzību, kā arī  uzzinās par ierīcēm, kuras jāizmanto, veicot darba pienākumus.

 

Pēc pirmās prakses dienas Centrālajā administrācijā, studenti dosies uz virsmežniecībām, kur viņi iepazīsies ar konkrētajiem darbiem un pienākumiem, kas tiek veikti virsmežniecībās, kā arī būs iespējams iepazīties ar to, kādi speciālisti strādā virsmežniecībā un uzzināt, kādi ir viņu pienākumi.

Mācību prakses ietvaros studentiem ir jāsagatavo prakses atskaite, kurā apkopo iegūtās zināšanas prakses laikā, noslēgumā prakses atskaite jāaizstāv.

Gandrīz katru mēnesi kādā no Valsts meža dienesta struktūrvienībām parādās jauna vakance, kur ir iespējams pieteikties katram mežzinātnes vai mežinženieru studijas programmas absolventam – tā ir iespēja parādīt un pielietot savas apgūtās prasmes un zināšanas!

 

Informāciju sagatavoja : 

Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta  Preses sekretāre

Andra Grava, tālr. 26214264, VMD operatīvā dežurante

Sīkāka informācija: Solvita Mūrniece, tālr. 67228390, Meža resursu pārvaldības departamenta direktore

 

Sākotņeji publicēts 19.09.2019.

 • Publicēts:
  19.09.2019

Darba plāns

 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Datu saņemšana
 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā