Topošajiem medniekiem līdz 31. decembrim Valsts meža dienestā jāiesniedz saņemtās izziņas par apgūto mednieku apmācības kursu

Topošajiem medniekiem, kuri apguvuši mednieku apmācības kursu un kuriem apmācību organizatori izziņas par apgūto kursu izsnieguši papīra vai elektroniska dokumenta formātā, tās līdz šī gada 31. decembrim jāiesniedz Valsts meža dienestā. Izziņu nepieciešams iesniegt, lai varētu kārtot mednieka kandidāta teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudījumu.

 

Lai varētu pieteikties mednieka kandidāta teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudījumam un saņemt mednieka apliecību, personai vispirms jāiziet mednieku apmācības kurss. Tos piedāvā dažādas juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas un izglītības iestādes. Informāciju par personām, kas veiksmīgi apguvuši mednieku un medību vadītāju apmācību kursus, sākot ar 2021. gada 22. oktobri apmācību iestādes reģistrē Valsts meža dienesta informācijas sistēmā “Meža valsts reģistrs”. 

 

Izziņas par apmācību kursa pabeigšanu, kas izsniegtas papīra vai elektroniska dokumenta formātā līdz pagājušā gada 21. oktobrim, atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 567 “Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu” noteiktajam ir derīgas un iesniedzamas Valsts meža dienestā līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

Iesniegumu izziņas reģistrēšanai Meža valsts reģistrā kopā ar pielikumā pievienotu izziņas kopiju Valsts meža dienestā var iesniegt vairākos veidos:

• klātienē izvēlētajā virsmežniecībā;

• nosūtot kā elektronisku dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz izvēlētās virsmežniecības oficiālo elektroniskā pasta adresi vai dienesta e-adresi;

• nosūtot ar pasta starpniecību uz jebkuru virsmežniecības adresi.
 

Valsts meža dienests vērš uzmanību, ja persona papīra vai elektroniska dokumenta formātā izsniegto izziņu par izieto mednieku apmācības kurss dienestā neiesniegs līdz šī gada beigām, personai mednieka eksāmenu kārtošanai būs nepieciešams iziet atkārtotu apmācību. 2023. gadā Valsts meža dienests nebūs tiesīgs pieņemt minētās izziņas. Personas, kas dienestā izziņu būs iesniegušas līdz 2022. gada beigām, varēs kārtot mednieku eksāmenus. Tiem pieteikties var elektroniski Meža valsts reģistrā (gis.vmd.gov.lv).

 

Valsts meža dienests ir vadošā iestāde meža ilgtspējai. Dienests uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu, medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī īsteno meža ugunsapsardzību un uzkrāj informāciju par mežu un tajā notikušo mežsaimniecisko darbību. Valsts meža dienests ir uz attīstību vērsta, mūsdienīgi domājoša iestāde, kura pārmaiņas un ikviena darbinieka profesionalitāti uztver kā gudru ceļu uz izaugsmi. Valsts meža dienests ir pārliecināts, ka pastāvēs, kas mainīsies. Valsts meža dienests ir zemkopības ministra padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde.

 • Publicēts:
  25.08.2022

Darba plāns

 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Datu saņemšana
 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā