Ūdensputnu medību sezonas atklāšana

Ūdensputnu medību sezonas atklāšana

Šī gada 10. augustā plkst. 16.00 Latvijā tiks atklāta ūdensputnu medību sezona. Saskaņā ar Medību noteikumiem ūdensputnu medību sezonas sākumā (no 10. augusta līdz 14. septembrim) tos būs atļauts medīt trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15. septembra līdz 30. novembrim - katru dienu. Jāatceras, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) var būt noteikti citi ūdensputnu medību termiņi.

 

Medniekiem pirms došanās uz medību vietu ieteicams atkārtot medību drošības noteikumu prasības, kā arī painteresēties par konkrētās medību platības tiesisko statusu un ierobežojumiem, kas saistīti ar ūdensputnu medībām (medību tiesību īpašnieks vai lietotājs, ūdenstilpes publiskais statuss, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, ūdensputnu medību liegumi un ierobežojumi, svina munīcijas lietošanas ierobežojumi).

 

Saskaņā ar Medību likumu publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus atļauts medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kura medību iecirknī atrodas attiecīgā ūdenstilpe. Publisko ezeru un upju saraksts ir atrodams Civillikuma 1. pielikumā.

 

Jāatgādina, ka medības ir aizliegtas pilsētu teritorijā, tādēļ publiskajās ūdenstilpēs pilsētu administratīvajā teritorijā ūdensputnus medīt aizliegts.

 

Medību noteikumos  ir noteikta kārtība, kādā mednieki apkopo informāciju par nomedītajiem ūdensputniem ( līdz sugas līmenim) un iesniedz to Valsts meža dienestā. Jāatgādina, ka, medījot individuāli publiskajās ūdenstilpēs, mednieks pats reģistrē nomedītos ūdensputnus nomedīto dzīvnieku reģistrācijas žurnālā (identificējot putnus līdz sugas līmenim) vienas dienas laikā pēc medībām. Mēneša laikā pēc medību sezonas beigām apkopoto informāciju iesniedz Valsts meža dienestā.

 

Tāpat pēc medībām mednieki tiek aicināti aizpildīt Medību saimniecības attīstības fonda (MSAF) projekta “Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu izpēte” anketu un nosūtīt to LU Bioloģijas institūta Ornitoloģijas laboratorijai (Miera iela 3, Salaspils, LV-2169, ornlab@latnet.lv vai nomeditie@lu.lv ). Anketa un instrukcija, kā to aizpildīt, pieejama ŠEIT.

Apskatīt medījamo ūdensputnu elektronisko noteicēju un ziņot par nomedītajiem ūdensputniem iespējams arī tiešsaistes adresē www.nomeditie.org .

 

Ūdensputnu medību sezonas atklāšanas laikā Valsts meža dienests sadarbībā ar Valsts policiju plāno veikt medību kontroli, galveno uzmanību pievēršot jautājumiem, kas saistīti ar noteikto drošības prasību ievērošanu medībās. Tā kā saskaņā ar Medību likumu  publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus atļauts medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kura medību iecirknī atrodas attiecīgā ūdenstilpe, Valsts meža dienests aicina medniekus cienīt un respektēt arī citus cilvēkus, kuri dzīvo vai atpūšas pie ūdens.  

 

Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta  Preses sekretāre

Informāciju sagatavoja :

Andra Grava, tālr. 26214264, VMD operatīvā dežurante

Ilgvars Zihmanis Medību daļas vecākais referents, tālr. 67212776,

Sīkāka informācija –  tālr. 67212776, Valsts meža dienesta Medību daļa

 

Sākotnēji publicēts 06.08.2019.

 • Publicēts:
  06.08.2019

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Pakalpojumi medniekiem
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā