Valsts meža dienesta Gada cilvēks 2019

Ik dienu esam līdzās saviem kolēģiem un viņu darbu uzskatām par pašsaprotamu, bet kāds izdara vairāk, kāds citādāk, kāds aizrautīgāk, un tas ir tas par ko viņi ir pelnījuši novērtējumu.

Šogad lielāku atzinību ir izpelnījušies inženieri, taču, kā ierasts, arī mežziņi ir augstu novērtēti. Kopumā vienpadsmit gada cilvēki – katram savs un katram īpašs. 2019. gadā balvu saņēma – Inga Erta, Druvis Melderis, Laila Lagzdiņa, Aivars Skrinda, Jānis Linde, Jānis Zaļais, Modris Vainovskis, Gints Jaunkalns, Guntis Millers, Janete Vaļģe, Valters Lūsis.

 

Jau piekto gadu Valsts meža dienests pasniedz balvu “Valsts meža dienesta Gada cilvēks”. Katra struktūrvienība izvirza savus kandidātus un, balsojot nosaka, kurš viņuprāt, ir, pelnījis visvairāk.

 

Tituls „Valsts meža dienesta Gada cilvēks” izveidots, lai apzinātu, popularizētu un godinātu tos nodarbinātos, kuri, veicot savus amata pienākumus, bijuši pozitīvi pamanāmi kā aktīvākie, vai arī ar savu ikdienā nepamanāmo darbošanos devuši ieguldījumu Dienesta kopējā virzībā un rezultātu sasniegšanā. Balva tiek piešķirta katru gadu vienam no struktūrvienības. Par izvirzītajiem kandidātiem balso nodarbinātie no katras konkrētās virsmežniecības un Centrālās administrācijas.

 

Valsts meža dienesta Gada cilvēks 2019

 

Austrumlatgales virsmežniecība Inga Erta, virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos. Ļoti centīga, apzinīga, godprātīga, izpalīdzīga, ar lielu atbildības sajūtu izturas ne tikai pret savu tiešo darbu, bet pret visu virsmežniecības darbu kopumā. Viņai svarīgi ne tikai būt profesionālim savā amatā, bet arī savas prasmes un zināšanas nodot kolēģiem. Nekad neatsakās veikt papildus pienākumus vai palīdzēt kolēģiem. Kvalitatīva meža apsaimniekošana bez labām zināšanām nav iespējama, tāpēc viņa regulāri seko līdz jaunākajam nozarē, likumdošanā un tehnoloģijās.

Centrālvidzemes virsmežniecībaDruvis Melderis, Amatas nodaļas vecākais mežzinis. Pašpaļāvīgais, pašapzinīgais un pozitīvais kolēģis, kurš kolektīvā vienmēr ir draudzīgs, sirsnīgs un atsaucīgs. Vienmēr no viņa dzirkstī humora dzirksts, kas spēj iedot pozitīvu lādiņu katram sarunas biedram. Viņš ir kolēģis, kurš spēj labi saprasties ar ikvienu un māk iesaistīt kolēģus pozitīvās darbībās. Prot pielāgoties dažādām situācijām, spēj saglabāt iekšējo līdzsvaru, peld cauri visam un ved sev citus līdzi. Ar savu aizrautību un zinātkāri katrā situācijā saskata sevis pilnveidošanas un izglītošanas iespējas. Ir kolektīva labais gariņš. Dodoties mežā, neaizmirsīs ne cirvi, ne sviestmaizes.

Dienvidkurzmes virsmežniecībaLaila Lagzdiņa, virsmežniecības inženieris mežsaimniecības jautājumos. Valsts meža dienestā viņa strādā jau daudzus gadus, ir zinoša savas profesijas pārstāve. Pienākumus veic ar lielu atbildības sajūtu. Aktīva un drosmīga lēmumu pieņemšanā, spēj uzņemties atbildību. Papildus saviem tiešajiem pienākumiem, neskaitot darba stundas, iesaistās virsmežniecībai aktuālu, bieži vien sarežģītu jautājumu risināšanā. Atsaucīga, pretimnākoša, izdomas bagāta ar neizsīkstošu enerģiju, lielām darbaspējām, daudzpusīgām interesēm, laba organizatore, kas prot saliedēt virsmežniecības kolektīvu.

Dienvidlatgales virsmežniecībaAivars Skrinda, Daugavpils nodaļas vecākais mežzinis. Virsmežniecības visdegošākās nodaļas vecākais mežzinis, kurš, dzēšot meža ugunsgrēkus, sabojājis ne vienu vien no savām goda drānām. Nekad neatteiks palīdzību, ja kādam kolēģim nepieciešams padoms mežsaimniecības jautājumos meža tipu, krūmu sugu, sūnu, zemsedzes augu, koku slimību un kukaiņu noteikšanā, kā arī citos praktiskos un teorētiskos jautājumos. Sabiedrisks un atsaucīgs. Nekad neatteiks palīdzību, kad kādam pasākumam jāgatavo materiāli, bet viņa sacerētās rīmes priecē kolēģus atpūtas un izklaides brīžos.

Rīgas reģionālā virsmežniecībaJānis Linde, Ogres nodaļas mežzinis. Visi darbi vienmēr izpildīti noteiktajos termiņos, nekļūdīgi un perfekti. Pozitīva attieksme pret notiekošo un lietām. Ļoti atsaucīgs, uzticams un pašaizliedzīgs kolēģis. Spēj saglabāt pozitīvu attieksmi pat sarežģītās situācijās. Viņam piemīt tādas īpašības un attieksme pret notiekošo, kas arī pārējos vedina uz pārdomām, ko varētu paveikt vēl labāk. Viņš neraujas priekšplānā, toties kolēģi var būt droši, ka noteikti atbalstīs un sniegs palīdzību gan ar darbiem, gan padomu. Tā ir arī darba un ārpusdarba pasākumos – vēlāk sevi fotogrāfijās atrodam, bet viņu - ļoti reti. Tas tāpēc, ka viņš ir īsts foto mirkļu “ķērājs” – spēj saskatīt mirkli un visu skaisto, kas tajā mirklī notiek..

Sēlijas virsmežniecībaJānis Zaļais, Viesītes nodaļas mežzinis. Gan darbā, gan arī personīgajā dzīvē viņu var likt par paraugu citiem. Viņš pilda savus pienākumus objektīvi un taisnīgi, ar augstu atbildības sajūtu, precīzi un godīgi, izmantojot labāko pieredzi un praksi. Viņš apzinās, ka, katra atsevišķa nodarbinātā uzvedība un rīcība veido Valsts meža dienesta kopējo tēlu sabiedrībā. Ir arī paškritisks, atzīst un labo pieļautās kļūdas, ar cieņu uzklausa citu kolēģu viedokli un spēj sniegt objektīvus un korektus argumentus. Izpalīdzīgs un atsaucīgs. Tai pašā laikā nemaz nav nūģis vai sauss nomenklatūras darbinieks. Viņam piemīt dzirkstoša humora izjūta. Viņš ir jautrs un dzīvespriecīgs, ar skaļu un skanīgu balsi. Un viņa lielā kaislība un vaļasprieks ir bites un medus.  Daudz, daudz medus!

Zemgales virsmežniecībaModris Vainovskis, virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos. Apzinīgi un godprātīgi veic dienesta pienākumus, sevi pilnībā ziedo darbam. Jebkurā dienas vai nakts stundā viņš ir gatavs  vadīt meža ugunsgrēku dzēšanas darbus. Tā tas bija arī šī gada lielākajā un bīstamākajā meža ugunsgrēkā Kandavas novadā, kas bija saistīts ar neuzsprāgušas munīcijas atrašanos ugunsgrēka zonā. Joko kolēģi - varētu padomāt, ka viņš jau bērnībā dzēsa ugunsgrēkus, kurus, iespējams, pats arī radīja. Un droši vien tāpēc ugunsapsardzība ir viņa aicinājums un piepildījums. Jauks, sirsnīgs un ar humoru apveltīts cilvēks, ar kuru visi labprāt kontaktējas un kura sabiedrībā jūtas viegli un brīvi gan darbā, gan atpūtas brīžos, tāpēc šī balva ir godam nopelnīta.

Ziemeļaustrumu virsmežniecībaGints Jaunkalns, Alūksnes nodaļas vecākais mežzinis. Profesionālis līdz kaulam: precīzs, nosvērts, taisnīgs. Mednieks līdz spalvai: veiksmīgs, viltīgs, varonīgs. Un citēju kolēģus - lai nu kurš, bet viņš noteikti ir pelnījis visu mūsu cieņu, apbrīnu un sirsnīgāko paldies par kopā būšanu.

Ziemeļkurzemes virsmežniecībaGuntis Millers, virsmežniecības inženieris medību jautājumos. Kluss un nosvērts cilvēks, kurš pret savu darbu attiecas ļoti nopietni. Viņš ir spējīgs gan uzklausīt un palīdzēt raižu nomāktam zemniekam, gan nolikt pie vietas medību karstuma pārņemtu mednieku. Tas ir iespējams, jo viņa ieroču arsenālā ir gan ilggadēja pieredze medību jomā, gan ievērojamas zināšanas medības reglamentējošo likumu normās. Pret kolēģiem atsaucīgs, izpalīdzīgs un nekad neliedz padomu, ja viņam to lūdz. Uz viņu vienmēr var paļauties un visi Ziemeļkurzemes virsmežniecībā ir pārliecināti – cik tas ir atkarīgs no viņa-  ar medību jomu viss būs kārtībā!

Ziemeļvidzemes virsmežniecībaJanete Vaļģe, kartogrāfe. Ja iepriekš viņas vārds tikai pazibēja starp citiem kandidātiem, tad šogad tas izskanēja pārliecinoši un ļoti pelnīti. Raksturojot viņu ar diviem vārdiem, tie ir - atsaucība un izpalīdzīgums. Tāda viņa ir vienmēr un visās situācijās, pret visiem apkārtējiem. Šogad viņas palīdzība mežziņiem bija vajadzīga vairāk kā citus gadus, jo TRIMBLi un AŠTEKi  bija īpaši neremdināmi savās prasībās pēc jauninājumiem. Un viņa nenogurusi mācīja, konsultēja un palīdzēja mežziņiem problēmu gadījumos.

Centrālā administrācijaValters Lūsis, Medību daļas vadītājs, Profesionālais balsts, kura viedoklis vienmēr ir svarīgs. Darbi un lietas, pie kurām viņš ķeras klāt, tiek pilnveidotas un sakārtotas, lai ko viņš iesāktu, vienmēr var redzēt šī darba rezultātus. Darba viņam nekad nav trūcis, jo jebkuram sabiedrības loceklim ir savs viedoklis kā pareizi medīt. Šī viedokļu dažādība ir rūdījusi un mācījusi viņam pārliecinoši un pamatoti aizstāvēt dienesta un valsts intereses medību jomā. Daudzpusīgas zināšanas, lieliska humora izjūta, interesanti mednieku stāsti no personiskās pieredzes, arī savs melnais humoriņš, kas vienmēr ir pateikts īstajā vietā un laikā – kā sacīt jāsaka – trāpa kā naglai uz galvas. Mēs viņu saucam par TV zvaigzni, jo bieži no rīta mostamies, bet viņš jau priekšā televizorā, un nakts ziņās atkal viņš…

 

Mums ir patiess lepnums par mūsu kolēģiem!

 

1.att. Valsts meža dienesta gada cilvēks 2019

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta Preses sekretāre

Andra Grava, tālr. 26214264, VMD operatīvā dežurante

 

Sākotnēji publicēts 08.07.2019

  • Publicēts:
    08.07.2019

Darba plāns

  • Uzticības tālrunis
  • KNAB
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā