Vētras postījumu sekas

Vētras postījumu sekas

Pēc aptuvenā novērtējuma Latvijā pēdējā mēneša laikā vētras rezultātā bojā gājušo koku apjoms mežaudzēs sastāda aptuveni 100 000 m3, no tām 60 000 m3 ir vienlaidus platībās. Lielākie vētras postījumi bijuši Austrumlatgales virsmežniecības teritorijā – aptuveni 45 000 m3 apjomā.

 

Kopumā spēcīgo vēja brāzmu sekas novērotas Austrumlatgales, Dienvidkurzemes, Dienvidlatgales, Rīgas reģionālās, Zemgales, Ziemeļaustrumu un Ziemeļkurzemes virsmežniecību teritorijās. Vēja skartās platības vēl tiek precizētas.

 

Videomateriālu par vētras postījumu sekām Austrumlatgales virsmežniecības Balvu nodaļā ir iespējams apskatīt šeit 

 

Ja meža īpašnieks, konstatējis savā īpašumā dabas stihijas sekas, un vēlas sakopt savu īpašumu, jāvēršas tuvākajā mežniecībā un jāaizpilda iesniegums, lai iegūtu atļauju veikt sanitāro cirti vai lielu postījumu gadījumos - cirti pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma.

 

Iesniegumi pieejami šeit .

 

Meža īpašniekam par sauso un vēja gāzto koku ciršanu ir jāpaziņo gadījumos, ja mežaudzes šķērslaukums ir lielāks par kritisko šķērslaukumu, saglabājot dabas aizsardzību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos sauso un kritušo koku apjomus.

 

Pirms uzsākt sauso un vēja gāzto koku ciršanu minētajos gadījumos, par plānoto darbību ir jāpaziņo Valsts meža dienestam!

 

Video: K.Rakstiņš

Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta  Preses sekretāre

Informāciju sagatavoja : Andra Grava, tālr. 26214264, VMD operatīvā dežurante

 

Sākotnēji publicēts 16.07.2019.

 • Publicēts:
  16.07.2019

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā