VMD ģeogrāfiskās informācijas sistēma – inovācijas piemērs citiem

4. oktobrī Valmierā koncertzāles telpās  notiks Augstākā līmeņa attīstības programmas vadītāju konference “Uzdrīksties + eksperimentē + radi= inovācija2”, kuras ietvaros būs inovācijas piemēru izstāde. Kā labais piemērs, tiks parādīta Valsts meža dienesta pieredze par projekta Meža valsts reģistra pāreja uz ģeogrāfiskās informācijas sistēmas versiju īstenošanu.

 

Valsts meža dienests ģeogrāfiskās informācijas sistēmā [VMDĢIS] ir iekļauta informācija par mežu (meža inventarizācijas dati) un tajā veikto mežsaimniecisko darbību, tai skaitā atmežošanu, informācija par meža reproduktīvā materiāla ražošanu un izmantošanu, un meža reproduktīvā materiāla piegādātājiem; kā arī informācija par medību tiesību lietotājiem un noslēgtajiem medību līgumiem, par medījamo dzīvnieku uzskaiti un maksimāli pieļaujamo nomedīšanas apjomu; un ir arī informācija par meža ugunsgrēkiem un par dabas aizsardzības objektiem.

 

Meža valsts reģistra pāreja uz ģeogrāfiskās informācijas sistēmas versiju (VMDĢIS) būtiski paaugstina sadarbspēju ar citām valsts nozīmes un nozares informācijas sistēmām, kas apstrādā ģeotelpiskos datus.

 

Ģeogrāfisko datu iekļaušana sistēmā radījusi vidi turpmākai e-pakalpojumu attīstībai. Piemēram, iesnieguma koku ciršanas apliecinājuma saņemšanai galvenajā cirtē būtiska sastāvdaļa ir plānotās cirsmas skice. Līdz ar jaunizveidoto iespēju cirsmas skices reģistrēt VMDĢIS atsevišķā datu slānī, radās iespēja elektronizēt šo VMD pakalpojumu, kā rezultātā uz šo brīdi 41% no 2019.gada iesniegumiem koku ciršanas apliecinājuma saņemšanai (12446 no 30208) ir iesniegti elektroniski.

 

Kopš VMDĢIS ieviešanas 2016. gada sākumā, jau 1941 meža īpašnieki ir noslēguši līgumu ar Valsts meža dienestu par VMDĢIS lietošanu, kas meža īpašniekam ļauj jebkurā brīdī iegūt aktuālos datus par saviem meža īpašumiem un reģistrēto saimniecisko darbību. Ar šiem līgumiem ‘nosegta’ vairāk nekā 70% no meža zemes kopplatības valstī. Savukārt tie 447 medību tiesību lietotāji, kuri noslēguši šādu līgumu, var iegūt informāciju par savu medību iecirkņu platībām, robežām un medījamo dzīvnieku uzskaites datiem.

 

INFORMĀCIJA par vienu un to pašu inventarizēto zemes vienību:

PIRMS ĢIS ieviešanas – meža nogabalu tekstuālie dati tabulas veidā.

 

PĒC ĢIS ieviešanas – apakšā visi tie paši nogabalu tekstuālie dati, bet augšā jau nogabalu konfigurācija dabā

 

Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta  Preses sekretāre

Sīkāka informācija: Ints Rudzītis, tālr. 67228873, Meža resursu reģistra departamenta direktors

 

Sākotnēji publicēts 02.10.2019.

 • Publicēts:
  02.10.2019

Darba plāns

 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Datu saņemšana
 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā