Zemkopības ministrs Valsts meža dienestā

Valsts meža dienestā šodien iepazīšanās vizītē bija ieradies Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards. Ministrs tikās ar Valsts meža dienesta ģenerāldirektoru un vadošajiem speciālistiem.

 

Valsts meža dienesta ģenerāldirektors informēja ministru par iestādes struktūru, personālu un galvenajiem veicamajiem uzdevumiem un funkcijām,  kā arī informēja par problēmām, kādas ir dienesta darbā.

 

Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par Meža valsts reģistra lielo nozīmi un tā turpmāko pilnveidošanu, par mežistrādes apjomiem 2018. gadā, kā arī par izkoptajām jaunaudzēm un atjaunotajām mežu platībām. Īpaši akcentējot problēmu privātajos mežos, kur pārsvarā platības tiek atjaunotas ar apsi un baltalksni, kā rezultātā tas nākotnē var mainīt skuju koku un lapu koku proporciju valstī kopumā.

 

Valsts meža dienesta ģenerāldirektors sarunas gaitā skaidroja jautājumus par meža ugunsapsardzību un problēmām šajā jomā, kas faktiski bija jau zināmas, bet ļoti krasi iezīmējās tieši iepriekšējā vasarā. Ar Zemkopības ministrijas pārstāvjiem izvērsās diskusija par vēl vienu jūtīgu jautājumu – par mikroliegumiem un to veidošanas kārtību, kā arī tika diskutēts pa medību resursu uzskaiti un par citiem ar medībām saistītajiem jautājumiem.

 

Kopumā tika izrunāti visi nozīmīgie, ar iestādes darbu saistītie jautājumi.

 

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr., 67210366, Valsts meža dienesta preses sekretāre

 

 Sākotneji publicēts 07.03.2019.

 • Publicēts:
  08.03.2019

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • KNAB
 • Mizgrauzis
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Lauksaimniecības skaitīšana 2020