ZM medaļa „Par centību” un ZM Atzinības raksts

Pirmssvētku piektdienā svinīgā pasākumā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs apbalvos sešdesmit deviņus nozares pārstāvjus – lauksaimniekus, ekspertus, zinātniekus, mācībspēkus un valsts pārvaldes darbiniekus – par sasniegumiem lauksaimniecībā, meža nozarē, zivsaimniecībā un pārtikas aprites nodrošināšanā, pasniedzot Zemkopības ministrijas augstāko apbalvojumu medaļu "Par centību", Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu un Zivju fonda Atzinības rakstu.

Apbalvojamo vidū ir arī astoņi no Valsts meža dienesta – Jānis Grava, Jānis Jaunslavietis, Guna Začeste, Dzintars Rozens, Astra Bērziņa, Dainis Viļums, Pēteris Šņepsts, Ilgvars Jačuks.

Pasākums notiks 16. novembrī pulksten 12.00 ZM ēkas otrā stāva konferenču zālē (Republikas laukumā 2, Rīgā).  

 

 Zemkopības ministrijas medaļa "Par centību" tiks pasniegta –

 

 • Jānim Gravam  –  Zemgales virsmežniecības virsmežzinim
   
 • Jānim Jaunslavietim –  Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valkas nodaļas vecākajam mežzinim
   
 • Gunai Začestei –  Austrumlatgales virsmežniecības Balvu nodaļas vecākajai mežzinei
   
 • Dzintaram Rozenam –  Rīgas reģionālās virsmežniecības inženierim ugunsapsardzības jautājumos

   

 Zemkopības ministrijas Atzinības raksts tiks pasniegts  –

 

 • Astrai Bērziņai –  Dienvidkurzemes virsmežniecības vecākā inspektorei meža reproduktīvā materiāla jautājumos
   
 • Dainis Viļums –  Austrumlatgales virsmežniecības Rēzeknes nodaļas vecākajam mežzinim
   
 • Pēterim Šņepstam – Centrālvidzemes virsmežniecības Meža ugunsdzēsības stacijas vadītājam
   
 • Ilgvaram Jačukam –  Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gulbenes nodaļas vecākajam mežzinim

 

SIRSNĪGI SVEICAM KOLĒĢUS !

 

________________________________________________________________

Jānis GRAVA –  Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecības virsmežzinis.

Ar mežsaimniecību saistīts no 1988.gada, kad darba gaitas kā inženieris uzsācis Latvijas mežierīcības institūtā. 2002. gadā iecelts Valsts meža dienesta Jelgavas virsmežniecības virsmežziņa amatā, kopš 2006. gada Zemgales virsmežniecības virsmežzinis.

Būt draugos ar mežu Jānim iemācījis tēvs mežsargs Andris Grava, savukārt vidējā no trīs Jāņa meitām, sekojot tēva piemēram, arī izvēlējusies savu dzīvi saistīt ar mežsaimniecību.

Jānis Grava ir cilvēks ar neizsīkstošu enerģiju, kuras pietiek gan prasmīgi vadīt teritorijas ziņā lielāko Valsts meža dienesta virsmežniecību, gan organizēt interesantus un saturīgus Meža dienu pasākumus skolēniem un sabiedrībai, rīkot medību trofeju izstādes, meklēt un atrast sadarbības iespējas ar kaimiņvalstu kolēģiem, tādā veidā gūstot jaunu pieredzi gan mežsaimniecības gan medību jomās. Jānis pirmais atsaucas uz uzaicinājumu mācīties, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, mudinot uz to arī savus kolēģus.

___________________________________________________________________________

Jānis JAUNSLAVIETIS – Valsts meža dienesta Ziemeļvidzemes virsmežniecības Valkas nodaļas vecākais mežzinis.

Jānis Jaunslavietis beidzis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāti kā mežsaimniecības inženieris, paralēli studijām strādājis Zinātnes un ražošanas apvienības “Silava” meža selekcijas laboratorijā. 1990. gadā pārcēlies uz dzīvi skaistā vietā Valkas pusē, meža ielokā netālu no Gaujas un sācis savas darba gaitas kā mežsargs, tagad viņš ir vecākais mežzinis.  Darbavietas nosaukumi mainījušies – Strenču virsmežniecība, Valkas virsmežniecība, Ziemeļvidzemes virsmežniecība, bet Jāņa uzraudzībā esošie meža masīvi apmēram palikuši tie paši.

 

Jānis Jaunslavietis vienmēr izcēlies ar savām zināšanām, apbrīnojamo orientēšanos normatīvajos aktos, bez kā nav iedomājams mūsdienu mežziņa darbs, ar jauno informāciju tehnoloģiju un programmatūru pārzināšanu un, protams, ar teicamu saprašanu un jušanu, kas notiek mežā, kas tam nāks par labu, kas par sliktu, cik tālu var ielaisties kompromisos, meklējot vidusceļu starp likumu, meža īpašnieka vēlmēm un paša meža labklājību. Jāņa darbs vienmēr ticis novērtēts ar visaugstāko vērtējumu.

_____________________________________________________________________

Guna ZAČESTE – Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības Balvu nodaļas vecākā mežzine.

 

1990.gadā absolvējusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju un ieguvusi mežsaimniecības inženiera kvalifikāciju. 1990. gada 1. decembrī uzsākusi darbu Žīguru virsmežniecības Tilžas mežniecībā. No 2012. gada vecākā mežzine Austrumlatgales virsmežniecības Balvu nodaļā.

 

Guna Začeste ir ļoti centīga, apzinīga, godprātīga, izpalīdzīga, ar lielu atbildības sajūtu izturas ne tikai pret savu tiešo darbu, bet pret visu virsmežniecības darbu kopumā – ir ieinteresēta tā rezultātos, rosina idejas darba uzlabošanai. Kā vecākā mežzine sekmīgi vada nodaļas darbu. Nekad neatsakās veikt papildus pienākumus vai palīdzēt kolēģiem darbu sastrēgumos, kā arī konsultē meža īpašniekus, sadarbojas ar novadiem, skolām un citām iestādēm. Vairāk kā divdesmit darba gados uzkrāta liela darba pieredze, lai prastu izvērtēt situāciju un pieņemt pareizus lēmumus

_____________________________________________________________________

Dzintars ROZENS –  Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības inženieris ugunsapsardzības jautājumos.

 

Kad Rīgas reģionālās virsmežniecības gaiteņos dzird Dzintara Rozena balsi, var atviegloti nopūsties – mežs drošībā, šodien nedeg un tas, kas dedzis,  nodzēsts. Jau daudzi darba gadi Valsts meža dienestā aizvadīti, sargājot mežu no uguns nelaimēm. Cīnīties ar sarkano gaili nav tikai darbs, par ko maksā algu, tas ir pienākums pret mežu. Tas ir sirds aicinājums un pārliecība glabāt un vairot Latvijas zaļo rotu.

 

Pēc mācībām, uzsākot darba gaitas meža nozares uzņēmumos, ir iets grūts un līkumots ceļš no mežsarga Gaujas apgaitā līdz ugunsapsardzības inženierim Rīgas reģionālajā virsmežniecībā. Ja darba sākumā bija jāprot organizēt vien savas ikdienas gaitas, tad šobrīd darba uzdevumus, spraigajā ugunsnedrošajā sezonā, gaida vairāk kā pussimts cilvēki. Ugunsapsardzības inženierim jābūt dispečerim, sagādniekam, atslēdzniekam un padomdevējam un pats galvenais – jāiet palīgā tajās vietās, kur smagākās un kritiskākās situācijas. Dzintaru Rozenu nevar iedomāties stāvam malā un noskatoties, kā strādā citi.

 

Pateicoties viņa profesionālajai attieksmei pret darāmo, viņa pārdomātajiem un īstajā laikā pieņemtajiem lēmumiem, tika ierobežots un nodzēsts ugunsgrēks Aizsardzības ministrijas Ādažu poligonā.

__________________________________________________________________

Astra BĒRZIŅA –  Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības vecākā inspektore meža reproduktīvā materiāla jautājumos.

1980.gadā pabeigusi studijas Latvijas universitātē bioloģijas fakultātē. Darba gaitas Valsts meža dienestā uzsākusi 2000. gadā Kuldīgas virsmežniecībā, strādājot kā sēklkopības inženiere. No 2006. gada strādājusi Valsts meža dienesta meža reproduktīvā materiāla daļā par vecāko inspektori, no 2012. gada - par Dienvidkurzemes virsmežniecības vecāko inspektori meža reproduktīvā materiāla jautājumos.

Lielākā daļa Astras Bērziņas darba gadu aizvadīti strādājot meža nozarē Valsts meža dienestā. Sekojot Valsts meža dienestā notiekošajiem strukturālās optimizācijas procesiem, mainījušies amata nosaukumi, bet darba pienākumi vienmēr saistīti ar meža reproduktīvā materiāla ražošanas un izmantošanas uzraudzību, MRM ieguves avotu atestāciju, MRM izmantošanas atbilstības kontroli meža atjaunošanā, ieaudzēšanā. Astras Bērziņas pienākumos ir uzraudzīt Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasību ievērošanu un viņa to veic ar izcilu centību.

__________________________________________________________________________

Pēteris ŠŅEPSTS – Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Meža ugunsdzēsības stacijas vadītājs.

 

Pēteris Šņepsts nāk no lauksaimnieku dzimtas Ērgļu pusē. Pētera uzskats visu darba mūžu ir un paliek nemainīgs: man pieder tik, cik es pats ar savām rokām varu izdarīt, pats ar savu prātu izgudrot un pats ar savu neatlaidību panākt.

 

Pētera neatlaidība, izcilās tehniskās zināšanas, kas savulaik iegūtas Latvijas lauksaimniecības akadēmijā, mehanizācijas inženieru fakultātē, ļoti noder ikdienas darbā. Centrālvidzemes virsmežniecības kolektīvs ar patiesu lepnumu Pēteri sauc par savu kolēģi jau 24 gadus. Pēteris virsmežniecībā ir pildījis gan vecākā inspektora, gan saimnieciskā inženiera, gan ugunsapsardzības un medību inženiera,  un kopš 2012. gada Meža ugunsdzēsības stacijas vadītāja pienākumus.

 

Īpaši uzteicams ir Pētera ieguldījums virsmežniecības medību saimniecības uzraudzības veidošanā un sakārtošanā. Pētera sirds nenoliedzami pieder trim lietām – tehnikai, zemei un mežam. Tehnikai vienmēr ir jābūt nevainojamā kārtībā, zemei rūpīgi un saimnieciski koptai, mežam izkoptam, sargātam un lolotam, jaunajiem kokiem iestādītiem, aprūpētiem un saudzētiem, medību saimniecībai pareizi un mērķtiecīgi organizētai.

___________________________________________________________________________

 

Ilgvars JAČUKS  Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gulbenes nodaļas vecākais mežzinis.

 

Ilgvars Jačuks mežsaimniecības un mežrūpniecības nozarē strādā kopš Aizupes meža tehnikuma pabeigšanas, kur ieguvis mežsaimniecības tehniķa kvalifikāciju. Valsts meža dienestā strādā no tā dibināšanas 1993. gada augustā – par Litenes mežniecības mežzini. No 2012. gada  1. janvāra  ir Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gulbenes nodaļas vecākais mežzinis.

 

Jau no darba gaitu sākuma vienmēr parādījis  dziļu interesi par izvēlēto profesiju, nepārtraukti papildinājis praktiskās un teorētiskās zināšanas. Savus amata pienākumus pilda apzinīgi, ar augstu atbildības sajūtu, godprātīgi, neatsakās no papildus uzdevumiem. Viņš labi pārzina un orientējas visos darbā nepieciešamajos normatīvajos aktos. Ieguvis cieņu virsmežniecības kolektīvā.

Ilgvars Jačuks ir radošs un uz rezultātu tendēts mežsaimniecības speciālists, neatlaidīgs, mērķtiecīgs - cilvēks, kurš vienmēr parāda neatlaidību iecerēto rezultātu sasniegšanai. Ilgvaram ir svarīgas Valsts meža dienesta vērtības un mērķi, viņš ir lojāls šīm vērtībām un mērķiem.

_____________________________________________________________________

 

Dainis VIĻUMS – Valsts meža dienesta Austrumlatgales virsmežniecības Rēzeknes nodaļas vecākais mežzinis.

 

1993.gadā pabeidzis Latvijas Lauksaimniecības universitātes pilnu kursu mežsaimniecības specialitātē. Dainis Viļums Valsts meža dienestā ir kopš tā izveidošanas un šogad svin divdesmit piekto dienesta un darba gadu jubileju.

 

Darbu uzsācis kā Rēzeknes virsmežniecības Rušonas mežniecības mežziņa vietnieks, bet 2012. gadā iecelts par Austrumlatgales virsmežniecības Rēzeknes mežniecības vecāko mežzini, kur strādā joprojām.

Ir prasmīgs vadītājs, īsts sava amata lietpratējs un izcils speciālists. Neatlaidīgs, mērķtiecīgs, apzinīgi pilda sev uzticētos pienākumus. Labs kolēģis un padomdevējs saviem līdzgaitniekiem un jaunajiem darbiniekiem. Brīvajā laikā patīk spēlēt volejbolu, bet aizraušanās ar šaha spēli palīdz asināt prātu, kas, savukārt, noder situācijās, kad jārisina ar mežsaimniecību saistīti jautājumi, kuriem nepieciešama ātra reakcija, augsta koncentrēšanās spēja un izturība.

_____________________________________________________________________

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, VMD Preses sekretāre

 

Sākotnēji publicēts 15.11.2018.

 • Publicēts:
  15.11.2018

Darba plāns

 • Uzticības tālrunis
 • KNAB
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā