Jautājumi un atbildes

Noklikšķiniet uz jautājumu sadaļas, lai izvērstu to. Noklikšķiniet uz jautājuma, lai aplūkotu atbildi.

 

Iesniedzot jautājumu Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu un Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Biežāk uzdotie jautājumi

Atbilde

          

Kas man jādara, lai izveidotu mikroliegumu?

Atbilde

Priekšlikumu par mikrolieguma izveidošanu var iesniegt rakstiski jebkura persona, aizpildot īpaši aizsargājamās sugas un biotopa mikrolieguma pieteikuma un inventarizācijas anketas (18.12.2012. MK noteikumu Nr.940 "Noteikumi par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu" 4.pielikums) pirmo daļu, kurai pievieno grafiski vai digitāli attēlotu paredzamo mikrolieguma teritoriju mērogā 1:5000 vai 1:10000. Persona, iesniedzot īpaši aizsargājamās sugas un biotopa mikrolieguma pieteikuma un inventarizācijas anketas pirmo daļu, var tai pievienot eksperta sagatavotu īpaši aizsargājamās sugas un biotopa mikrolieguma pieteikuma un inventarizācijas anketas otro daļu, kurā ietver sagatavoto informāciju par plānotā mikrolieguma teritoriju.

Visi nepieciešamie dokumenti jāiesniedz jebkurā virsmežniecībā. Virsmežniecība izskatīs priekšlikumu un informēs iesniedzēju par mikrolieguma veidošanas gaitu.

Kā saņemt aktuālos meža inventarizācijas datus?

Atbilde

Kā saņemt aktuālos meža inventarizācijas datus?

Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var saņemt Meža valsts reģistrā reģistrēto aktuālo meža inventarizācijas datu informāciju – teksta datus un kartogrāfiskos datus. Aktuālos meža inventarizācijas datus iespējams saņemt:

 

 • iesniedzot iesniegumu klātienē izvēlētajā mežniecībā;
   
 • nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz jebkuras mežniecības oficiālo e-pasta adresi vai VMD e-adresi;
   
 • iesniedzot iesniegumu VMD portālā Latvija.lv;
   
 • noslēdzot līgumu par piekļuvi Meža valsts reģistram.
   

Iesniegumu iespējams sagatavot brīvā formā vai izmantot VMD sagatavoto iesnieguma  veidlapu  meža inventarizācijas datu saņemšanai.

          

Neatradi atbildi? Iesūti savu jautājumu.

Vārds, Uzvārds*
E-pasts*
Iestāde*
Jautājums*
Drošības kods*
Re

Darba plāns

 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Datu saņemšana
 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • KLP
 • valsts ir internetā