Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Valsts meža dienests

Pakalpojuma nosaukums

Apliecinājums koku ciršanai mežā

Meža atjaunošanas kvalitātes pārbaude

Atļauja ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā

Atļauja izvest medību trofejas no Latvijas

Īpaši aizsargājamu meža iecirkņu izvērtējums un eksperta atzinums par mikroliegumu izveidošanu vai atcelšanu mežaudzei

Atzinums mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu

Medījamo dzīvnieku atkārtota uzskaite vai kontroluzskaite

Ekskursijas mežā un meža mācību takās, dabas un kultūrvēsturiskajos objektos

Mednieka praktiskais eksāmens šaušanā ar gludstobra medību šaujamieroci

Meža ieaudzēšanas kvalitātes pārbaude

Iestigotas platības pārbaude pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma

Informācijas sagatavošana, arī speciāla datu atlase un apstrāde digitālā formā (tostarp programmēšanas un datu atlasīšanas laiks, datu noformēšana un apstrāde)

Informācijas par veikto koku ciršanu mežā reģistrēšana

Izmaiņas Meža valsts reģistra datos pēc meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pieprasījuma

Jaunaudžu kopšanas pārbaude

Medību atļauja vilka vai lūša medīšanai

Medību atļauja aļņa, staltbrieža, meža cūkas, stirnas medīšanai

Medību vadītāju teorētisko zināšanu eksāmens

Mednieka sezonas karte

Meža inventarizācijas datu (inventarizācijas lieta) reģistrācija Meža valsts reģistrā

Meža veselības stāvokļa pārbaude

Meža un meža zemes novērtējums zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai, izmantojot Meža valsts reģistra aktuālos datus

Meža reproduktīvā materiāla ieguves avota atestācija un reģistrācija Meža valsts reģistrā

Atļauja meža reproduktīvā materiāla ievešanai

Meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāts

Meža reproduktīvā materiāla piegādātāja reģistrācija

Plantāciju mežu reģistrācija

Valsts meža dienesta sanitārais atzinums

Mednieku un medību vadītāju eksāmeni, praktiskais eksāmens šaušanā ar garstobra - vītņstobra medību šaujamieroci

Darba plāns

  • Uzticības tālrunis
  • KNAB
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā