Jaunaudžu kopšana

Jaunaudžu kopšanu veic ar mērķi, veicināt konkrētiem meža augšanas apstākļiem vislabāk piemērotu koku sugu attīstību. Jāpiemin arī tas, ka kopšana palielina nākotnes meža ražību un atstājamo koku vērtību, kas ir atkarīga no stādu vai sēklu ģenētiskajām īpašībām. Pareiza stādu izvēle ievērojami ietekmē krājas pieaugumu, kā arī stumbru kvalitāti. Pareizi izkopjot jaunaudzes atstājamiem kokiem ievērojami palielinās augšanas telpa un samazinās meža audzēšanas cikla ilgums, respektīvi, vēlamo rezultātu iegūst vidēji par 10-20 gadiem ātrāk (ja audzi plānots nocirst pēc caurmēra, tas ir, kad valdošā koku suga sasniegusi galvenās cirtes diametru), un koki ir ar taisniem un resniem stumbriem.

2021.gadā jaunaudžu kopšana valstī kopā veikta 61,2 tūkst. ha apjomā, t. sk. valsts mežos – 37,4 tūkst. ha, pārējo īpašnieku mežos – 23,8 tūkst. ha. Visvairāk koptas bērzu (33%), egļu  (31%) un priežu (25%) jaunaudzes, pārējo kopto koku sugu jaunaudzes sastāda 11%.