Koksnes resursu ieguve

2020. gadā Latvijā tika nocirsti 13,24 milj. kubikmetru koksnes. Koku ciršanas apjomu dinamiku ietekmē daudzi faktori - valsts attīstība, vispārējā ekonomiskā situācija, kokmateriālu cenas tirgū, likumdošana utt.

 

Dati iegūti izmantojot pārskatos par 2020.gadā veikto saimniecisko darbību meža zemēs īpašnieku un tiesisko valdītāju iesniegto informāciju, kura ir reģistrēta Meža valsts reģistrā. Ja informācija par iepriekšējā gadā veikto saimniecisko darbību netiek iesniegta, vai Valsts meža dienesta darbiniekiem rodas šaubas par informācijas patiesumu - tā tiek pārbaudīta dabā. Izcirstajos apjomos norādīti likvīdās (saimnieciski izmantojamā krājas daļa bez zariem, celmiem) koksnes kubikmetri.

 

2020.gadā izcirstais koksnes apjoms ir 13,24  milj. kubikmetru koksnes, no kuriem 7,35 milj. kubikmetru (55,5 % no kopējā izcirstā koksnes apjoma)  iegūti valsts mežos un 5,89 milj. kubikmetru (44,5 % no kopējā izcirstā koksnes apjoma)  iegūti privāto meža īpašnieku, pašvaldību un citu meža īpašnieku mežos.

 

2020.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir nocirsts par 0,1 milj. kubikmetru mazāk. Izcirstās koksnes apjoms  valsts mežos palielinājies  par  0,72 milj. kubikmetru, pārējos mežos samazinājies par 0,82 milj. kubikmetru.