MRMIA reģistra uzturēšana

Meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu (MRMIA) kopsavilkums sagatavots, ievērojot Eiropas Padomes 1999.gada 22.decembra Direktīvā 1999/105/EK par meža reproduktīvā materiāla tirdzniecību noteikto. Kopsavilkuma standartizētā forma un tajā lietojamie apzīmējumi noteikti Eiropas Kopienu komisijas 2002.gada 6.septembra Regulā (EK) Nr.1597/2002. Kopsavilkums ir daļa no kopējā Eiropas Kopienā apstiprināto meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu saraksta (apskatāms http://ec.europa.eu/forematis/).