Meža ugunsdrošības sakaru aprīkojuma tīkla pilnveidošana

Valsts meža dienests ir veicis GPS uztvērēju mērinstrumentu iegādi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma 8. “Ieguldījumu meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” 8.3. apakšpasākuma “Atbalsts profilaksei pret bojājumiem, ko mežam nodara meža ugunsgrēki, dabas katastrofas un katastrofāli notikumi” ietvaros.

 

Projekta mērķis ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, atjaunošana un palielināšana. Projekta ietvaros tiek veikta globālās pozicionēšanas sistēmas uztvērēju iegāde, lai uzlabotu mežu ugunsnovērošanas sistēmu, veidojot tehnisko nodrošinājumu datu ievākšanai par meža ugunsgrēku koordinātēm, platību un konfigurāciju.

 

ES lauku attīstības politiku finansē, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.