Saites

Zemkopības ministrija ( www.zm.gov.lv )

Ministru kabinets ( http://www.mk.gov.lv/ )

Latvijas Meža īpašnieku biedrība ( www.mezaipasnieki.lv )

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ( www.varam.gov.lv )

Valsts ieņēmumu dienests ( www.vid.gov.lv )

Valsts zemes dienests ( www.vzd.gov.lv )

Dabas aizsardzības pārvalde ( www.daba.gov.lv )

Valsts augu aizsardzības dienests

(https://www.vaad.gov.lv)

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” ( www.lvm.lv )

Kokrūpniecības nozares portāls ( www.latvianwood.lv )

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” ( www.silava.lv )

LLU Meža fakultāte ( www.mf.llu.lv )
 

Meža pētīšanas stacija (www.agenturamps.lv)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas meži" ( www.rigasmezi.lv )

Pasaules dabas fonds ( www.pdf.lv )

Latvijas Ornitoloģijas biedrība ( www.lob.lv )

Latvijas Dabas fonds ( www.ldf.lv )

Vides aizsardzības klubs ( www.vak.lv )

Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls (www.latvija.lv)

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (www.nkmp.gov.lv)

Latvijas Petroglifu centrs ( www.petroglifi.lv )

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ( http://www.llkc.lv )

Lauku atbalsta dienests ( www.lad.gov.lv )

Dabas aizsardzības pārvalde ( www.daba.gov.lv )

Mikroliegumu veidošana (Dabas aizsardzības pārvalde)

https://www.daba.gov.lv/lv/mikroliegumi
 

Sugu un biotopu apsaimniekošana (Dabas aizsardzības pārvalde)

https://www.daba.gov.lv/lv/sugu-un-biotopu-apsaimniekosana
 

Eiropas Savienības oficiālais portāls  ( http://europa.eu/index_lv.htm )
 

Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS reģistrētiem lietotājiem https://ozols.gov.lv/ozols/Account/LogOn


Dabas datu pārvaldības sistēma OZOLS nereģistrētiem lietotājiem

https://ozols.gov.lv/pub