Darba laiks

Valsts meža dienesta darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās 8.30 - 12.30 un 13.00 - 17.00

Pirmssvētku dienās darba laiks un apmeklētāju pieņemšanas laiks ir par vienu stundu īsāks.

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks bez iepriekšējas pieteikšanās virsmežniecību administrācijās

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās 8.30 - 12.30 un 13.00 - 17.00

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks bez iepriekšējas pieteikšanās virsmežniecību mežniecībās (izņemot Rīgas mežniecību un Babītes mežniecību)

Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās 8.30 - 12.30 un 13.00 - 17.00

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks bez iepriekšējas pieteikšanās Rīgas mežniecībā

Pirmdienās 8.30 - 12.30 un 13.00 - 18.00

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30 - 12.30 un 13.00 - 17.00

Piektdienās 8.30 - 12.30 un 13.00 - 16.00

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks bez iepriekšējas pieteikšanās Babītes mežniecībā

Pirmdienās, otrdienās 8.30 - 12.30 un 13.00 - 17.00

 

 

 

Valsts meža dienesta ģenerāldirektora apmeklētāju pieņemšanas laiks

Katra mēneša pirmajā pirmdienā 15.00 - 18.00 ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālruņa numuru +37167226600.

 

Valsts meža dienesta virsmežniecību virsmežziņu apmeklētāju pieņemšanas laiks

Katra mēneša pirmajā otrdienā 14.00 - 18.00 ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz attiecīgās virsmežniecības administrācijas centrālo tālruņa numuru.