Darba laiks

Valsts meža dienesta darba laiks ir no plkst. 8:30 līdz 17:00 ar pārtraukumu no plkst. 12:30 līdz 13:00.

 

Valsts meža dienesta ģenerāldirektora apmeklētāju pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā pirmdiena no plkst. 15:00 līdz 18:00 ar iepriekšēju pieteikšanos pa tālruņa numuru +37167226600.

 

Valsts meža dienesta virsmežniecību virsmežziņu apmeklētāju pieņemšanas laiks: katra mēneša pirmā otrdiena no plkst. 14:00 līdz 18:00 ar iepriekšēju pieteikšanos, zvanot uz attiecīgās virsmežniecības centrālo tālruņa numuru.

 

Virsmežniecību mežniecību, izņemot Rīgas un Babītes mežniecības, apmeklētāju pieņemšanas laiks bez iepriekšējas pieteikšanās ar pārtraukumu no plkst. 12:30 līdz 13:00:
pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00.

 

Rīgas reģionālās virsmežniecības Rīgas mežniecības apmeklētāju pieņemšanas laiks bez iepriekšējas pieteikšanās ar pārtraukumu no plkst. 12:30 līdz 13:00:
pirmdienās no plkst. 8:30 līdz 18:00,
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00,
piektdienās no plkst. 8:30 līdz 16:00.

 

Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes mežniecības apmeklētāju pieņemšanas laiks bez iepriekšējas pieteikšanās ar pārtraukumu no plkst. 12:30 līdz 13:00:
pirmdienās, otrdienās no plkst. 8:30 līdz 17:00.

 

Virsmežniecību administrāciju apmeklētāju pieņemšanas laiks bez iepriekšējas pieteikšanās ar pārtraukumu no plkst. 12:30 līdz 13:00:
darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00.