Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkai Cesvainē

Energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkai Cesvainē

 

Valsts meža dienests sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (www.cfla.gov.lv) veic energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkai – Dārzu ielā 4, Cesvainē, Cesvaines novadā darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

 

Projektu mērķis ir sekmēt Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības administratīvās ēkas Dārzu ielā 4, Cesvainē, Cesvaines novadā energoefektivitātes paaugstināšanu ar primārās enerģijas patēriņa samazināšanu.

 

Projektu finansē, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk — ERAF) finanšu līdzekļus (85 % no attiecināmajiem izdevumiem) un valsts budžeta finanšu līdzekļus (15% no attiecināmajiem izdevumiem).

 

 

Publicēts 16.07.2020.