Austrumlatgales virsmežniecība

Administrācija
Adrese: Rēznas iela 6, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64622166
Fakss: 64625290
e-pasts: vm@austrumlatgale.vmd.gov.lv
Atrašanās vietu skatīt kartē
 
Balvu mežniecība
Adrese: Bērzpils iela 62,Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64521067
 

Ludzas mežniecība
Adrese: Latgales iela 248, Ludza, Ludzas nov., LV-5701
Tālrunis: 65725460

Rēzeknes mežniecība
Adrese.: Rēznas iela 6,Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64622708