Kontakti

Centrālās administrācijas darbinieku kontaktinformācija pieejama sadaļā "Struktūra"

 

VMD klientus apkalpo mežniecībās visā Latvijas teritorijā.

Virsmežniecību (mežniecību) kontaktinformācija:

 

Austrumlatgales virsmežniecība                  Dienvidkurzemes virsmežniecība           Dienvidlatgales virsmežniecība               

Centrālvidzemes virsmežniecība                 Rīgas reģionālā virsmežniecība             Sēlijas virsmežniecība                            

Zemgales virsmežniecība                            Ziemeļaustrumu virsmežniecība             Ziemeļkurzemes virsmežniecība           

Ziemeļvidzemes virsmežniecība

 

Skatīt lielākā kartē

 

Par konstatētajiem pārkāpumiem Valsts meža dienesta amatpersonu darbībā lūgums ziņot:

 

1. zvanot uz Valsts meža dienesta uzticības tālruni 67221322;

2. rakstiski, informāciju adresējot Valsts meža dienesta ģenerāldirektoram (adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, Latvija, LV-1932);

3. nosūtot informāciju elektroniski uz elektroniskā pasta adresi pasts@vmd.gov.lv;

4. nosūtot informāciju elektroniski uz e-adresi.

 

Valsts meža dienesta centrālajā administrācijā un virsmežniecību administrācijās nodarbināto kontaktinformāciju skatīt sadaļā "Struktūra"!

 

 

Ratiņkrēsls Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā.

 

Zīme - personas ar kustību traucējumiem Nodrošināta piekļuve personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā un ir ar pavadoni.

 

Ratiņkrēsls Nodrošināta daļēji apgrūtināta piekļuve personām ar bērnu ratiņiem.

 

Izsaukumazīme Personām ar kustību traucējumiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā, un personām ar bērnu ratiņiem nodrošināta                                       izsaukuma poga VMD darbiniekam.

Valsts meža dienesta uzticības tālrunis: 67221322