ES sfērā esošo sugu monitorings

Paraugs Akts par vilka nomedīšanu

Eiropas Kopienas sertifikāta pieteikums

Rīkojumi 2022./23. g. medību sezonā:

Rīkojums  "Par pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 2022./2023. gada medību sezonā"               

Pielikums Nr. 1 rīkojumam  "Par pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 2022./2023. gada medību sezonā"           

Pielikums Nr. 2 rīkojumam  "Par pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 2022./2023. gada medību sezonā" 

 

Rīkojumi 2021./22. g. medību sezonā:

Rīkojums  "Par pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 2021./2022. gada medību sezonā"               

Pielikums Nr. 1 rīkojumam  "Par pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 2021./2022. gada medību sezonā"           

Pielikums Nr. 2 rīkojumam  "Par pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu 2021./2022. gada medību sezonā" 

 

Kā rīkoties medniekam pēc vilka nomedīšanas   

 

Rīkojumi 2019./20. g. medību sezonā:

     Rīkojums  "Par vilku un lūšu monitoringu"

     Rīkojums  "Par vilku un lūšu monitoringu" 1.pielikums – Vilku un lūšu klātbūtnes pazīmju fiksēšana ar ĢIS iekārtu un informācijas reģistrēšana VMD ĢIS sistēmā

     Rīkojums  "Par vilku un lūšu monitoringu" 2.pielikums – Vilku un lūšu klātbūtnes pazīmju foto fiksēšana ar datumu un GPS koordinātēm

     Rīkojums  "Par vilku un lūšu monitoringu" 3.pielikums – Informatīvs materiāls par vilku un lūšu pēdu nospiedumiem

 

Vairākas Latvijā medījamo dzīvnieku sugas, kuru medīšanas intensitāte un vietējie vides apstākļi pilnībā nodrošina populāciju atjaunošanos vai pat pieaugumu, Eiropas valstu vai globālā mērogā ir apdraudētas un tādēļ iekļautas aizsargājamo sugu sarakstos. Šo sugu aizsardzību nosaka Latvijā ratificētas starptautiskās konvencijas un Eiropas Savienības valstu likumdošana. Taču minētie starptautiskie dokumenti pieļauj ar vietējiem apstākļiem saistītas atkāpes no vispārējām prasībām, ja vien vietējo specifiku pamato ar konkrētiem regulāri ievāktiem datiem. Monitoringa mērķis ir sistemātiski iegūt datus par starptautiski apdraudētu, bet lokāli plaši izplatītu sugu populāciju stāvokli saistībā ar pieļaujamām izmantošanas normām un paņēmieniem, proti, noteikt, vai populācijas sekmīgi atjaunojas pie dotās medību slodzes.

 

Valsts meža dienests radījis iestrādes vilku un lūšu monitoringam. Līdztekus ikgadējai uzskaitei un ziņu apkopošanai par nomedītajiem plēsējiem turpinās nomedīto vilku un lūšu izpēte. Tiek apzināti arī lielo plēsēju nodarītie postījumi lopkopībai. Kopš 2004. gada lielo plēsēju monitoringu veic LVMI ”Silava” un finansē ZM Medību saimniecības attīstības fonds.

Lai noteiktu vilku un lūšu lielāko pieļaujamo nomedīšanas apjomu, medības reglamentējošie normatīvie akti paredz izmantot lielo plēsēju sugas aizsardzības plānos izklāstītā monitoringa rezultātus. Monitorings ietver regulāru populācijas stāvokļa izpēti, kurā Latvijai tradicionālā uzskaite pēc pēdām nodrošina tikai vienu no daudziem raksturojošiem rādītājiem. Ar vilku un lūšu pazīmju (piemēram, pēdu) esamību iespējams raksturot sugas izplatību, nevis indivīdu skaitu populācijā. Ticama indivīdu uzskaite ir ļoti darbietilpīga un dārga procedūra, kas atmaksājas vienīgi aizsargājamās teritorijās zinātniskiem mērķiem. Ja populāciju intensīvi apmedī, indivīdu skaits ir ļoti nestabils, un tik mobilai un auglīgai sugai kā vilki gada laikā tas svārstās vismaz 2-3 reizes. Taču ilgākā termiņā apmedītas populācijas stāvokli pietiekami raksturo nomedītie dzīvnieki. To izpēte pēc nejaušas atlases principa notiek jau kopš 1998. gada. Svarīgākie rādītāji, kuriem tiek pievērsta īpaša uzmanība, plānojot nākamās sezonas limitu, ir sekojoši:


1.     nomedīšanas vieta un datums;
2.     indivīda dzimums;
3.     vai mātīte konkrētajā sezonā ir vairojusies;
4.     kāda ir bijusi vairojušās mātītes auglība (embriju skaits);
5.     par gadu jaunāku indivīdu īpatsvars no nomedītajiem;
6.     viengadīgu indivīdu īpatsvars no nomedītajiem;
7.     vecāko vilku precīzi noteikts vecums un īpatsvars no nomedītajiem;
8.     kuņģa satura masa un sastāvs;
9.     agrāk gūti savainojumi;
10.   reģistrēti uzbrukumi mājdzīvniekiem.

 

Vilku populācijas novērtējums 2022-2023

2022./2023. gada medību sezonā uz 29.11.2022 nomedīto vilku skaits - 260

Vilku karti skatīt šeit >>

 

2021./2022. gada medību sezonā uz 20.03.2022 nomedīto vilku skaits - 281 (sezona beigusies)

Vilku karti skatīt šeit >>

 

2020./2021. gada medību sezonā uz 31.03.2021 nomedīto lūšu skaits - 77(sezona beigusies)

Lūšu karti skatīt šeit >>

2020./2021. gada medību sezonā uz 05.03.2021 nomedīto vilku skaits - 281 (sezona beigusies)

Vilku karti skatīt šeit >>

 

2019./2020. gada medību sezonā uz 31.03.2020 nomedīto lūšu skaits - 71

Lūšu karti skatīt šeit >>

lusi pazimes 2019-2020

2019./2020. gada medību sezonā uz 15.03.2020 nomedīto vilku skaits - 280 (sezona beigusies)

Vilku karti skatīt šeit >>
vilki pazimes 2019-2020

 

2018./2019. gada medību sezonā uz 31.03.2019 nomedīto lūšu skaits - 145 (sezona beigusies)

Lūšu karte

lusu pazimes 2018-2019

 

2018./2019. gada medību sezonā uz 04.03.2019 nomedīto vilku skaits - 280 (sezona beigusies)

Vilku karte

vilku pazimes 2018-2019

 

2017./2018. gada medību sezonā uz 31.03.2018 nomedīto lūšu skaits  - 140 (sezona beigusies)

Lūšu karte

 2017./2018. gada medību sezonā uz 22.02.2018 nomedīto vilku skaits - 280 (sezona beigusies) 

Vilku karte

2016./2017. gada medību sezonā uz 31.03.2017 nomedīto lūšu skaits - 125 (sezona beigusies)

Lūšu karte

2016./2017. gada medību sezonā uz 31.03.2017 nomedīto vilku skaits - 279 (sezona beigusies)

Vilku karte

2015./2016. gada medību sezonā uz 31.03.2016 nomedīto lūšu skaits - 115 (sezona beigusies)

Lūšu karte

2015./2016. gada medību sezonā uz 23.03.2016 nomedīto vilku skaits - 275 (sezona beigusies)

Vilku karte

2014./2015. gada medību sezonā uz 31.03.2015 nomedīto lūšu skaits - 172 (sezona beigusies)

Lūšu karte

2014./2015. gada medību sezonā uz 31.03.2015 nomedīto vilku skaits - 267 (sezona beigusies)

Vilku karte