Medību tiesību īpašniekiem

Informācija par medījamo dzīvnieku nodarītajiem bojājumiem

Novērtējot medījamo dzīvnieku populāciju stāvokli un nosakot pieļaujamos pārnadžu nomedīšanas apjomus, Valsts meža dienests (VMD) ņem vērā informāciju par medījamo dzīvnieku nodarītajiem bojājumiem lauksaimniecībai un mežsaimniecībai. Lai iesniegtu šo informāciju VMD, medību tiesību īpašnieki aizpilda paziņojuma veidlapas (Pielikums Nr. 2 “Informācija par medījamo dzīvnieku nodarītajiem bojājumiem 20__ gadā”) un līdz kalendārā gada 1. martam nosūta tās uz e-pastu medibas@vmd.gov.lv. Paziņojuma veidlapām elektroniskais paraksts nav nepieciešams.