Mednieku eksaminācija

Valsts meža dienests (VMD) IEROBEŽOTĀ APJOMĀ atsāk mednieku un medību vadītāju kandidātu teorētisko zināšanu pārbaudījumus.

Līdz 31. decembrim VMD eksāmeni tiks organizēti atbilstoši kandidātu pieprasījumam. Ikviens kandidāts, kurš būs pieteicies, tiks individuāli informēts par plānoto eksāmena norises laiku, vietu un noteiktajām drošības prasībām.

 

Eksaminējamajiem kandidātiem, kuri bija iesnieguši visus nepieciešamos dokumentus pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas 09.11.2020., eksaminācija tiks nodrošināta PRIORITĀRI, iepriekš ar katru kandidātu sazinoties individuāli.

 

Citiem kandidātiem, kuri vēlas kārtot eksāmenu, jāiesniedz iesniegums, pievienojot noteiktos nepieciešamos dokumentus un norādot VMD virsmežniecību, kurā persona vēlas kārtot eksāmenu.

 

Plānotie mednieku un medību vadītāju teorijas eksāmeni:

 

02.12. – Sēlija (grupa nokomplektēta)

 

09.12. - Zemgale (grupa nokomplektēta)

 

10.12. – Ziemeļaustrumi (grupa nokomplektēta)

 

11.12. – Rīga (grupa nokomplektēta)

 

16.12 – Rīga (grupa nokomplektēta)

 

Mednieku kandidātu praktisko iemaņu pārbaudījumi (šaušana ar gludstobra ieroci) un eksāmeni šaušanā ar garstobra - vītņstobra medību šaujamieroci norisināsies kā iepriekš paredzēts, ievērojot Covid – 19 izplatības ierobežošanas drošības pasākumus.

Sīkāka informācija pa tālruni 67212776 VMD Medību daļa.
Mednieku eksaminācija

 Lai kļūtu par mednieku, personai ir jāiziet apmācība un mednieku eksaminācijas komisijā jānokārto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudījumi.

Informācija par juridiskajām personām, nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm, kas veic mednieku apmācību.

Informācija par mednieku un medību vadītāju eksaminācijas komisijas darba grafiku.

Eksāmenu grafiks 2020. gadam.

Jautājumi mednieku un medību vadītāju eksāmenam.

Mednieku un medību vadītāju kandidātu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programmas.

Mednieku eksāmena pretendentam iesniegumu virsmežniecībā iesniegt ne vēlāk kā 5 dienas pirms paredzētā eksāmena.

Iesnieguma veidlapa mednieka eksāmenam.
Iesnieguma veidlapa eksāmenam šaušanā ar garstobra- vītņstobra medību šaujamieroci.
Iesnieguma veidlapa medību vadītāja eksāmenam.
 

 

Mednieku sezonas kartes elektroniskā formātā pieprasīt un saņemt iespējams VISOS VMD virsmežniecību mežniecības.
Valsts nodeva par mednieka sezonas kartes izsniegšanu 14,23 euro,
Vecuma un izdienas pensionāriem, personām ar I vai II invaliditātes grupu un valsts akreditēto augstākās izglītības iestāžu studējošajiem 4,27euro.

Saņēmējs
Valsts kase Nr.90000050138
Konts LV77TREL1060160925000
Valsts kase, BIC kods TRELLV22

Uzmanību medniekiem!
Rīgas reģionālās virsmežniecības Rīgas mežniecība apkalpo klientus Rīgā, 13.janvāra ielā 15
Pirmdienās: 8.30 - 18.00
Otrdienās: 8.30 - 17.00
Trešdienās: 8.30 - 17.00
Ceturtdienās: 8.30 - 17.00
Piektdienās: 8.30 - 16.00
Pusdienas pārtraukums: 12:30- 13:00
Kontaktinformācija:
Tālrunis, fakss 67614808
E-pasts: rigas.meznieciba@riga.vmd.gov.lv
Adrese 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1932