Meža veselība

Saskaņā ar ”Valsts meža dienesta nolikumu”, viens no Valsts meža dienesta (VMD) uzdevumiem ir veikt meža veselības stāvokļa uzraudzību visos Latvijas mežos, tādējādi nodrošinot meža apsaimniekošanu tādā veidā, lai nepasliktinātos mežaudžu veselības stāvoklis un savlaicīgi tiktu konstatēta kaitēkļu un slimību savairošanās.

 

Latvijas mežos katru gadu dažādu faktoru dēļ daļa mežaudžu platības pilnīgi vai daļēji zaudē savu augtspēju, kā rezultātā tās iet bojā un tiek nocirstas pēc VMD sanitārā atzinuma saņemšanas. Ik gadu Latvijā mežaudžu bojājumi tiek konstatēti kopumā aptuveni 1000–1500 ha platībā. Visbūtiskākie meža platību bojājumu cēloņi Latvijā ir abiotiskie faktori – vējgāzes un pārmērīgs mitrums. Savukārt būtiskākie biotiskie meža bojājumu cēloņi ir kaitēkļi un slimības.