Struktūrshēma

Struktūrshēma

Skatīt lielāku attēlu

Valsts meža dienesta centrālā administrācija atbalsta, administrē un kontrolē virsmežniecību darbu, piedalās valsts meža politikas izstrādē un ieviešanā.
Virsmežniecības ir Valsts meža dienesta teritoriālās struktūrvienības, kas savā uzraugāmajā teritorijā īsteno vienotu meža politiku, atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai, kā arī uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu, ugunsapsardzību un medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu.  Virsmežniecību administrācijās strādā speciālisti, kuri virsmežniecības teritorijā organizē darbu kādā no darbības jomām – meža ugunsapsardzība, meža ekoloģija, dabas aizsardzība, mežsaimniecība, medību saimniecība, kartogrāfija, meža reproduktīvā materiāla ražošana un kontrole, un sniedz juridisko atbalstu.
Virsmežniecībās izsniedz normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, apliecības, apliecinājumus un citus dokumentus, atestē meža reproduktīvā materiāla ieguves avotus un sertificē meža reproduktīvo materiālu, veic meža veselības stāvokļa uzraudzību, pārbauda meža inventarizācijas datu kvalitāti, kārto Meža valsts reģistru, eksaminē mednieku un medību vadītāju kandidātus.
Valsts meža dienesta klientu apkalpošana tiek organizēta virsmežniecību mežniecības, kas, vienlaicīgi, ir arī mežziņu un vecāko mežziņu darba vieta, kurā ir nodrošināts informatīvais atbalsts, pieeja tehniskajiem resursiem un ir iespējams saņemt praktisko atbalstu dokumentu sagatavošanā, pārbaudē un virzībā. Valsts meža dienesta klientam ir iespēja iesniegt iesniegumus un saņemt pakalpojuma rezultātu vai informāciju jebkurā mežniecībā visā Latvijas teritorijā, neatkarīgi no īpašuma atrašanās vietas. Valsts meža dienesta mežniecības atrodas – Aizkrauklē, Alūksnē, Babītē, Bauskā, Balvos, Cēsīs, Daugavpilī, Dobelē, Grobiņā, Gulbenē, Inčukalnā, Jelgavā, Jēkabpilī, Krāslavā, Kuldīgā, Limbažos, Ludzā, Madonā, Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Rīgā, Saldū, Smiltenē, Talsos, Tukumā, Ventspilī, Valkā, Valmierā.
Nodaļas ir virsmežniecību struktūrvienības, kuru ietvaros amata pienākumus veic vecākie mežziņi un mežziņi. Vecākie mežziņi un mežziņi noteiktās apgaitas teritorijā nodrošina normatīvajos aktos noteikto Valsts meža dienesta funkciju un uzdevumu izpildi - uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu, kā arī medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, nodrošina meža ugunsapsardzību, atklājot, ierobežojot, un likvidējot meža ugunsgrēkus visos mežos.