Ugunsapsardzība

Meža ugunsdrošības uzraudzība un meža ugunsgrēku atklāšana, ierobežošana un likvidēšana ir viena no Valsts meža dienesta publiskajām funkcijām.

Meža ugunsapsardzība Valsts meža dienestā ir organizēta tā, lai pēc iespējas ātrāk atklātu un ierobežotu meža ugunsgrēkus visos mežos neatkarīgi no īpašuma veida un piederības. Lai sekmīgi veiktu šo uzdevumu, pa visu valsti ir izveidots meža ugunsnovērošanas torņu un meža ugunsdzēsības staciju tīkls. Meža ugunsnedrošajā laikposmā ugunsgrēku atklāšanai tiek izmantoti ugunsnovērošanas torņi. Gandrīz visi ugunsgrēki tiek atklāti pusstundas laikā no to izcelšanās brīža, un uz ugunsgrēka vietu tiek izsūtīta attiecīgās ugunsdzēsības stacijas automašīna ar meža ugunsdzēsēju komandu. Līdz 80% no visiem ugunsgrēkiem tiek atklāti un operatīvi likvidēti tā, ka ugunsgrēkā cietusī platība nepārsniedz 0,5 ha.

Lielu meža ugunsgrēku dzēšana ir darbietilpīgs un ilgstošs process, kas var turpināties vairākas diennaktis un pat nedēļas. Atsevišķos gadījumos ugunsgrēka ierobežošanai un likvidēšanai jāiesaista arī speciālā smagā tehnika - buldozeri, ekskavatori u.c. tehnikas vienības. Ekonomisku apsvērumu dēļ VMD rīcībā šādas tehnikas nav. Lai nodrošinātu papildspēku un tehnikas iesaistīšanu, kā arī saskaņotu operatīvu rīcību šādās situācijās, tiek slēgti savstarpējās sadarbības līgumi ar dažādām organizācijām un sastādīti ugunsdzēsības operatīvie plāni, kas nosaka pušu pienākumus un iesaistīšanās kārtību ugunsgrēku dzēšanā.