Ugunsnovērošanas torņu pārbūve

Valsts meža dienests veic ugunsnovērošanas torņu pārbūvi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma 8. “Ieguldījumu meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” 8.3. apakšpasākuma “Atbalsts profilaksei pret bojājumiem, ko mežam nodara meža ugunsgrēki, dabas katastrofas un katastrofāli notikumi” ietvaros.

 

Projektu mērķis ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, atjaunošana un palielināšana. Projektu ietvaros tiek veikta ugunsnovērošanas torņu pārbūve, lai uzlabotu mežu ugunsnovērošanas sistēmu, veidojot savstarpēji saistītu ugunsnovērošanas torņu tīklu savlaicīgai ugunsgrēku atklāšanai.

 

Projektu ietvaros tiek veikta pārbūve ugunsnovērošanas torņiem Latgales reģionā (Projekta Nr. 16-00-A00803-000005), Kurzemes reģionā (Projekta Nr. 16-00-A00803-000006), Vidzemes reģionā (Projekta Nr. 16-00-A00803-000007), Zemgales un Rīgas reģionos (Projekta Nr. 16-00-A00803-000008), kā arī tiek veikta koka ugunsnovērošanas torņa pārbūve Ogres novadā (Projekta Nr. 16-00-A00803-000009).

 

ES lauku attīstības politiku finansē, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.