Veidlapas

Medības

 

Akts par vilka vai lūša nomedīšanu

 

Eiropas Kopienas CITES sertifikāta pieteikums 

 

Mednieka sezonas kartes pieprasījums 

 

Informācija par medījamo dzīvnieku nodarītajiem bojājumiem 

 

 

Mednieku/ medību vadītāju eksaminācija

 

Iesniegums mednieka eksāmenam

 

Iesniegums medību vadītāja eksāmenam 

 

Iesniegums eksāmenam šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci 

 

 

Iesniegumi mežsaimnieciskās darbības veikšanai/ pakalpojumu saņemšanai
 

Iesniegums koku ciršanai 

 

Iesniegums mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu

 

Iesniegums pakalpojumu saņemšanai

 

 

Pārskati par veikto mežsaimniecisko darbību
 

Meža ieaudzēšanas pārskats

 

Meža atjaunošanas pārskats 

 

Jaunaudžu kopšanas pārskats 

 

Pārskats par koku ciršanu 

 

 

Meža reproduktīvais materiāls

 

Iesniegums meža reproduktīvā materiāla sertificēšanai 

 

Iesniegums reģistrācijai meža reproduktīvā materiāla piegādātāju reģistrā 

 

Meža reproduktīvā materiāla ieguves saskaņojums

 

Pārskats par meža koku sugu reproduktīvā materiāla ieguvi 

 

 

Meža valsts reģistra informācijas saņemšana

 

Iesniegums meža inventarizācijas datu saņemšanai 

 

Ierobežotas informācijas pieprasījuma veidlapa 

 

Iesniegums VMD ĢIS pieslēgumam bez maksas 

 

Iesniegums VMD ĢIS pieslēgumam medību tiesību lietotājam 

 

Iesniegums VMD ĢIS pieslēgumam, izmantojot klienta informācijas sistēmu 

 

Informācija par Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas līguma noslēgšanu

 

Iesniegums meža valsts reģistra informācijas izsniegšanai medību tiesību lietotājam, ja nav noslēgts līgums par VMD ĢIS pieslēgumu 

 

Iesniegums Meža valsts reģistra pieslēgumam meža reproduktīvā materiāla piegādātājam

 

Meža inventarizācija

Iesniegums meža inventarizācijas datu reģistrēšanai