Viegli lasīt

Kas ir Valsts meža dienests ?
 
Valsts meža dienests ir zemkopības ministra padotībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par meža politikas realizāciju visā Latvijas teritorijā, uzrauga normatīvo aktu ievērošanu, realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas mežsaimniecības nodrošināšanai.
 
Kādas ir Valsts meža dienesta funkcijas?
 
Valsts meža dienests:
- uzrauga meža apsaimniekošanu, izmantošanu un medības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu;
- pārtrauc un novērš meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;
- piedalās valsts meža politikas izstrādē un ieviešanā;
- piedalās Eiropas Savienības lauksaimniecības garantiju un virzības fonda lauku attīstības atbalsta pasākumu izstrādē un ieviešanā;
- īsteno meža ugunsdzēsību.
 
Kā sazināties ar Valsts meža dienestu?
 
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.Valsts meža dienesta kontakti, rekvizīti un darba laiki pieejami šeit. Centrālās administrācijas un virsmežniecību administrāciju kontaktinformācija pieejama šeit.