“Pikšas” tiek iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā

“Pikšas” tiek iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā

 Latvijas simtgadē Kultūras ministrija prezidenta K. Ulmaņa dzimto māju vieta "Pikšas" ir iekļāvusi Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes vēsturiska notikuma vieta ar valsts aizsardzības Nr.9259.

 

Saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 1. pantu kultūras pieminekļi ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa - kultūrvēsturiskas ainavas un atsevišķas teritorijas, kā arī atsevišķi kapi, ēku grupas un atsevišķas ēkas, mākslas darbi, iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība un kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm.

 

K.Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas" kultūrvēsturiskā vērtība ir saistīts ar starptautiskā un Latvijas mērogā nozīmīgas vēsturiskas personas - Latvijas Republikas pirmā Ministru prezidenta K. Ulmaņa (1877-1942), dzīvi, kā arī ar trešās atmodas laika notikumiem Latvijā. Muzejā ir saglabātas liecības par Latvijas lauksaimniecības attīstības vēsturi, tam ir izcila, zinātniska, kultūrvēsturiska un izglītojoša nozīme.

 

Muzejā saglabājamās vērtības: K.Ulmaņa dzimto māju vieta; māju atjaunošanas kustības materiālās liecības, bijušās Pikšu sētas plānojums no 19.gadsimta 70 gadiem līdz 1940.gadam; atjaunoto un rekonstruēto būvju telpiskais iekārtojums, izvietojums, apjoms un novietne esošajā kultūrvēsturiskajā ainavā, liecības par K.Ulmaņa un viņa dzimtas saistību ar Pikšām, ar lauksaimniecības vēsturi saistītās liecības un iekārtojums.

 

Papildu informācija:

Tālrunis 26670812, e-pasts: piksas@piksas.lv

Adrese: Pikšas, Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732,

www.piksas.lv | www.facebook.com/Piksumuzejs/ | Twitter: @vtua

 • Publicēts:
  28.12.2018

Darba plāns

 • Traktortehnikas tehniskās apskates
 • Ceļu satiksmes noteikumu tests
 • Traktortehnikas Izglītības iestādes paškontroles anketa
 • Uzticības tālrunis
 • Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Lauksaimniecības skaitīšana 2020